Utbildning

  • Stockholms universitet, juris kandidat, år 2006
  • Universidad Complutense de Madrid, Erasmusutbyte år 2003-04

Utmärkelser

Erfarenhet

  • Konkurrensverket, processråd, 2011-2016
  • Konkurrensverket, föredragande, 2009-2011
  • Länsrätten i Stockholms län, notarietjänstgöring och föredragande, 2006-2009

Artiklar

Några processfrågor i upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen Upphandlingsrättslig Tidskrift nr 4 2018 s. 287-295 20 november 2018
Tredjemansinträde i upphandlingsmål Förvaltningsrättslig tidskrift nr 1 2016 s. 63-87 13 oktober 2016
Får svenska domstolar underlåta att tillämpa EG-rätt? Europarättslig tidskrift nr 3 2007 s. 532-544 3 oktober 2007

Böcker

Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF Jure förlag, 1 uppl. s.461, 2012 4 oktober 2012

Övriga meriter

  • Expert i Överprövningsutredningen (SOU 2015:12) år 2014-2015
  • Föreläsare i upphandlingsrätt för domare och andra jurister i förvaltningsdomstolar och på fördjupningskurserna i offentlig upphandling på Lunds och Stockholms universitet.

Omnämnanden

Clients are full of praise for specialist Daniel Wendelsson 'performs at the highest level of procurement law' – Legal 500, 2019

Daniel Wendelsson är omnämnd som Next generation lawyer i Legal 500 2019

Daniel Wendelsson är omnämnd som Recognised Practitioner i Chambers & Partners 2019