Nyhet

Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar

13 september 2023 FDI M&A Offentlig upphandling

Riksdagen har antagit en ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar (foreign direct investment, FDI). Syftet med den nya FDI-lagen är att hindra utländska investeringar som inverkar skadligt på Sveriges säkerhetsintressen.

En utländsk direktinvestering i skyddsvärd verksamhet ska, innan investeringen genomförs, föregås av en granskning av en statlig myndighet. En utländsk direktinvestering kan förbjudas eller förenas med villkor om det är nödvändigt för att skydda Sveriges säkerhet eller allmän ordning eller allmän säkerhet. FDI-lagen kommer att tillämpas på företagsförvärv och andra investeringar som genomförs från och med 1 december 2023 eller senare.

FDI-lagen kommer att få stor påverkan vid förvärv i svenska företag. Parter i transaktioner som kan komma att slutföras den 1 december 2023 eller senare behöver redan nu analysera om målbolagets verksamhet kan omfattas av FDI-lagen och överväga relevanta villkor i överlåtelseavtal. Parterna behöver också förbereda sig för en eventuell anmälan och granskningsförfarande samt ta höjd för att affärens slutförande kan dröja längre än vad liknande transaktioner tidigare gjort., säger Daniel Wendelsson, delägare i Vinges EU- och konkurrensrättsgrupp.

På följande sidor finns en genomgång av den kommande FDI-lagen. Du finner den här på svenska och här på engelska.