Uppdrag

Vinge företräder Ellevio vid deras förvärv av Markbygden Net AB

Vinge företräder Ellevio vid deras förvärv av Markbygden Net AB, ett modernt transmissionsnät som ansluter betydande delar av Europas största vindkraftspark Markbygden 1101 utanför Piteå i norra Sverige, från Svevind och Enercon.

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag och genom förvärvet etablerar sig Ellevio för första gången i norra Sverige och stärker sin roll som en ledande aktör i den svenska energiomställningen och vägen mot nettonollutsläpp 2045. Ellevio tillträder Markbygden Net AB den 20 september 2023.

Vinges team bestod av ansvarige delägaren Peter Sundgren (Energi/M&A) tillsammans med Desirée Hagenfeldt, Robin Sultani och Eskil Nyström (M&A), Johan Cederblad och Madelene Andersson (Miljörätt), Karolina Cohrs (Fastighetsrätt), Mathilda Persson och Alva Skott (Kommersiella avtal och IT), Mario Saad och Carl Lexenberg (Kommersiella avtal), Daniel Wendelsson (Offentlig upphandling och FDI), Carl Johan af Petersens och Andrea Rökaas (Regulatoriska frågor), Daniel Prawitz (Entreprenadrätt), Arvid Axelryd (IP), Amelia Rihs (Arbetsrätt), David Flodin (Finansiella arrangemang), Julia Löfqvist (Compliance) Gabriella Balbo och Jessica Henning (VDR).


Pressmeddelande från klient läses här.

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024