Nyhet

Vinge deltar på Mötesplats Offentliga Affärer 27-28 september

14 september 2023 Offentlig upphandling

Vinge är huvudpartner på den kanske största och viktigaste konferensen i branschen – Mötesplats Offentliga Affärer, som äger rum den 27-28 september på Nackastrandsmässan utanför Stockholm.

Varje år gör den offentliga sektorn i Sverige inköp för över 800 miljarder kronor och står därmed för cirka 20 procent av Sveriges BNP. Regelverket är omfattande och komplext. Över åren har reglerna återkommande utvecklats och behovet av kvalificerad juridisk rådgivning på området ökar. Vinge satsar därför stort på området och deltar på Mötesplats Offentliga Affärer.

Vinges experter på scen

Högsta förvaltningsdomstolen – utvärdering av pris

Högsta förvaltningsdomstolen har i en serie avgöranden prövat i vilken utsträckning som beställare får begränsa leverantörers prissättning i anbud. Daniel Wendelsson, delägare, Vinge och Jakob Jeanrond, chefsekonom, Vinge analyserar Högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis utifrån såväl ett juridiskt som ett ekonomiskt perspektiv och de praktiska konsekvenser som detta får för beställare och leverantörer.

Aktivitetsplikten

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i HFD 2022 ref. 4 slog ner som en bomb i Upphandlingssverige i januari 2022 och ändrade spelplanen för överprövningsprocessen. Leverantörer måste numera i många fall påtala brister i en upphandling innan anbud lämnas in för att kunna vinna en överprövning. Sedan dess har kammarrätterna i flera fall prövat räckvidden av den nya aktivitetsplikten. Helena Rosén Andersson, counsel, Vinge och Kristoffer Sällfors, expert, Vinge går igenom dessa domar och förklarar den praktiska betydelsen för beställare och leverantörer.

På riktigt! Ska vi ha det så här? Innovationsdriven Panel: Offentlig upphandling om proffsen själva fick bestämma

Daniel Wendelsson deltar som expertkommentator till ett spännande och högaktuellt panelsamtal kring hur landets offentliga inköp och upphandlingar skulle kunna göras smidigare och mer affärsmässigt korrekta ur såväl det långa såväl som det korta perspektivet.

Heta domstolsnyheter - så påverkas ditt arbete av ny praxis

Helena Rosén Andersson, counsel, Vinge och fd justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen ger dig insikter i den senaste rättspraxisen från Högsta förvaltningsdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen med kommentarer om hur ny praxis påverkar ditt arbete praktiskt.

Ändringar i ingångna avtal och yttre faktorers påverkan … ett dilemma för byggbranschen?

Hur förhåller sig Byggbranschens standardavtal, närmare bestämt dess regleringar om prisförändringar/tidsförlängning/ändrings- och tilläggsarbeten till det upphandlingsrättsliga perspektivet, särskilt i oroliga tider? Hur kan och får ändringar på grund av yttre faktorer i en standardavtalsstyrd bransch ske? Per-Ola Bergqvist, expert, Vinge ger en överblick med bas i AB 04, ABT 06, ABK 09, ABA 99 och ABFF 15 samt när standardavtalen inte tillhandahåller en lösning, t.ex. vid entreprenörens konkurs eller en vägran att avhjälpa.

– Vi har under de senaste åren i takt med våra klienters ökade behov av rådgivning stärkt vårt team och är stolta över att ha specialiserad kompetens och väldigt namnkunniga personer hos oss. Vi hoppas på många givande samtal och möten med branschen under de kommande dagarna, säger Daniel Wendelsson, delägare och ansvarig för Vinges rådgivning inom offentlig upphandling.

Mer information och program för Mötesplats Offentliga Affärer 27-28 september