Uppdrag

Vinge företräder American Industrial Partners vid ingåendet av ett avtal om att förvärva Veoneers Restraint Control Systems-verksamhet från SSW Partners

Veoneer är världsledande inom elektroniska styrsystem för fasthållningsanordningar i bilar och har sålt mer än 1 miljard elektroniska styrenheter och krocksensorer. Veoneers skalbara, förstklassiga kontrollsystem för fasthållningsanordningar räddar liv genom att mildra effekterna av bilolyckor. Under 2023 kommer bolagets produkter att ingå i mer än 40 planerade fordonslanseringar. Företaget har cirka 2.700 anställda i 11 länder.

AIP är ett middle market private equity-företag med fokus på industriföretag. Företaget förvaltar över 16 miljarder dollar på uppdrag av sina limited partners och investerar i flyg och försvar, fordon, byggprodukter, kapitalvaror, kemikalier, industriella tjänster, industriell teknik, logistik, metaller och gruvdrift, transport och andra sektorer.

Vinges team bestod av Ulrich Ziche (M&A), Daniel Wendelson, Hilda Ivarsson, Alva Chambert (EU, Competition and Regulatory), Simon Söderholm (Employment & Benefits) och Marcus Eklund (Investigations & International Disputes).

Relaterat

Vinge har företrätt Eleda i samband med förvärvet av Sartor & Drange AS

Vinge företrädde tillsammans med Thommessen infrastrukturkoncernen Eleda vid förvärvet av Sartor & Drange AS, en marknadsledande anläggningsentreprenör i Bergenregionen. Sartor & Drange AS erbjuder tjänster inom bland annat väg-, VA- och grundläggningsarbeten på Vestlandet. Sartor & Drange AS har cirka 200 medarbetare och omsätter i storleksordning 1 100 MNOK.
17 juni 2024

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024