Education

  • Stockholm University, LL.M., 2006
  • Universidad Complutense de Madrid, Erasmus exchange program 2003-04

Awards

Experience

  • Swedish Competition Authority, Legal counsel, 2011-2016
  • Swedish Competition Authority, Case officer, 2009-2011
  • Stockholm Administrative Court, Legal clerk and Rapporteur, 2006-2009

Articles

Några processfrågor i upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen Upphandlingsrättslig Tidskrift nr 4 2018 s. 287-295 Nov. 20, 2018
Tredjemansinträde i upphandlingsmål Förvaltningsrättslig tidskrift nr 1 2016 s. 63-87 Oct. 13, 2016
Får svenska domstolar underlåta att tillämpa EG-rätt? Europarättslig tidskrift nr 3 2007 s. 532-544 Oct. 3, 2007

Books

Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF Jure förlag, 1 uppl. s.461, 2012 Oct. 4, 2012

Other qualifications

  • Expert in the committee reviewing remedies in the Swedish legislation on public procurement (Överprövningsutredningen, SOU 2015:12), 2014-2015
  • Engaged as lecturer in public procurement law for judges and other legal staff in administrative courts and master level-classes at Stockholm University and Lund University.

Mentions

Clients are full of praise for specialist Daniel Wendelsson 'performs at the highest level of procurement law' – Legal 500, 2019

Daniel Wendelsson is acknowledged as a Next generation lawyer in Legal 500 2019

Daniel Wendelsson is acknowledged as a Recognised Practitioner in Chambers & Partners 2019