Vinge har företrätt Attendo, Nordens största omsorgsföretag, i samband med ingående av avtal för förvärv av Team Olivias svenska omsorgsverksamhet (exklusive personlig assistans). Attendo stärker därmed positionen inom omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS), Individ-och familjeomsorg (IOF) samt hemtjänst i Sverige.

Förvärvet innebär att cirka 120 omsorgsverksamheter med omkring 3 200 kunder och nära 3 000 medarbetare blir en del av Attendo-koncernen. Team Olivia bedriver en högspecialiserad verksamhet för personer med komplexa omsorgsbehov inom LSS och IOF, vilket kompletterar Attendos befintliga verksamheter inom dessa områden väl. Affären beräknas ge tydliga skalfördelar vilket innebär ökade resurser till kvalitetsutveckling, digitalisering och förbättring av arbetssätt i det omsorgsnära arbetet. Den förvärvade verksamheten har en årsomsättning på cirka 1,350 miljoner kronor med ett leasejusterat rörelseresultat på cirka 130 miljoner kronor.

Köpeskillingen uppgår på kassa och skuldfri basis till 950 miljoner kronor. 

Vinges team bestod huvudsakligen av Jonas Bergström, Joacim Rydergård, Carl Sander, Isabelle Wållgren, Gustav Wahlberg och Sara Passandideh (M&A), Mathilda Persson och Elis Allmark (IT), Christoffer Nordin (Tillstånd), Frida Ställborn och Madelene Andersson (Fastighet), Simon Söderholm och Olivia Onwuta (Arbetsrätt), Nicklas Thorgenzon (GDPR), Karl-Gustaw Tobola och Sofia Haggren (Finansiering),  Sofia Bergenstråhle (IP), Julia Löfqvist och Maja Höglund (Compliance), Sebastian Öhrndahl, Daniel Wendelson, Lovisa Lewin, Dagne Sabockis och Hilda Ivarsson (Regulatory), Kristoffer Sällfors (Offentlig upphandling) samt Emy Rydén och Christoffer Widström (Transaction Support Coordinators). 

Relaterat

Vinge har biträtt Priveq vid etableringen av Priveq Investment VII

Priveq, en ledande investerare på den nordiska marknaden för små- och medelstora bolag har stängt sin sjunde fond, Priveq Investment VII, med investeringsåtaganden om 3 miljarder kr. Fondens första och sista stängning var betydligt övertecknad med stort intresse från existerande investerare och nytillkomna institutionella investerare.
4 juni 2024

Vinge företräder Vinci Concessions SAS och dotterbolaget SunMind SAS i samband med förvärvet av Helios Nordic Energy AB

Helios Nordic Energy är specialiserade inom utveckling av storskaliga solcellsparker och batteriparker fram till ready-to-build status i Norden och Baltikum. 
30 maj 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024