Uppdrag

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.

Norstat är en av de ledande datainsamlarna för marknadsundersökningar i Europa. Norstat bistår mer än 2 000 marknadsundersökningsföretag, privata och offentliga slutkunder, mediebyråer, förlag och konsultföretag över olika branscher. Bolaget grundades i Norge 1997 och har sedan dess utökat sin geografiska närvaro till att omfatta Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Nederländerna, Österrike och Italien.

Transaktionen är föremål för tillämpliga regulatoriska godkännanden.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina KokkoJohanna WibergAmanda Steen, Robin Fagerström, Filip Magnusson och Saga Meyer Viklund (M&A), Helena Göransson (Banking and Finance), Daniel Wendelsson, David Olander och Alva Chambert (Regulatory) och Ellinore Boström Andersson, Gabriella Balbo och Fanny Askelöf (Transaction Support Specialists).

Relaterat

Vinge företräder Vinci Concessions SAS och dotterbolaget SunMind SAS i samband med förvärvet av Helios Nordic Energy AB

Helios Nordic Energy är specialiserade inom utveckling av storskaliga solcellsparker och batteriparker fram till ready-to-build status i Norden och Baltikum. 
30 maj 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge biträder Calliditas Therapeutics i samband med Asahi Kasei Corporations offentliga uppköpserbjudande

Den 28 maj 2024 offentliggjorde Asahi Kasei Corporation ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och innehavare av amerikanska depåbevis i Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”) att förvärva samtliga aktier respektive amerikanska depåbevis (som vardera representerar två aktier) i Calliditas Therapeutics.
28 maj 2024