Verksamhetsområden

Utbildning

 • Juristexamen, Stockholms Universitet, ht 2014 – ht 2017 (examensbevis utfärdat den 22 februari 2018).
 • Auktorisation svenskt varumärkesombud, Fakultetskurser, 2003.
 • Psykologi A, Högskolan i Gävle, ht 2002.
 • Magisterexamen i ekonomi, inriktning business and administration, Högskolan i Gävle, ht 1998 – vt 2002.

Erfarenhet

 • Advokatfirman Vinge KB, Expert Immaterialrätt, mars 2019 -
 • Noréns Patentbyrå AB:
  - Extrajobb/sommarjobb 1993 – 2002.
  - Varumärkesombud, 2003 -
  - Varumärkeschef, 2007 -
  - Vice VD, delägare 2012 - februari 2019.
 • CallUp, telefonförsäljare, 2001 – 2002.
 • Advokatfirman Johansson & Andersson, advokatsekreterare, 2000.

Övriga meriter

 • Styrelsemedlem i Noréns Patentbyrå AB, 2012 - 2019
 • Ledamot i etikkommittén i Sveriges Patentbyråers Förening (SEPAF), 2017.
 • Svensk representant i Harmoniseringskommittén i European Community Trademark Association (ECTA), 2004 – 2008.
 • Styrelsemedlem i Svenska Patentombudsföreningen (SPOF), 2004 – 2008 (ca).

Artiklar

Anti-Counterfeiting: A Global Guide World Trademark Review (WTR) 4 maj 2020
The Monopoly case – EUTM re-filings and the concept of bad faith Stockholm Intellectual Property Law Review nr 2 2019 9 januari 2020

Omnämnanden

For those in a licensing tight spot, Sofia Ljungblad is adept at stitching agreements together with a steady hand. WTR 1000 2020