Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms Universitet, Juristexamen, 2018
  • Högskolan i Gävle, Magisterexamen i företagsekonomi, inriktning business and administration, 2002

Erfarenhet

  • Varumärkesombud, Varumärkeschef, Vice VD, Delägare, Noréns Patentbyrå AB, 2002 – 2019

Övriga meriter

Förtroendeuppdrag

  • Styrelsemedlem i Svenska Patentombudsföreningen (SPOF), 2004 – 2008
  • Svensk representant i Harmoniseringskommittén i European Community Trademark Association (ECTA), 2004 – 2008
  • Ledamot i etikkommittén i Sveriges Patentbyråers Förening (SEPAF), 2017 - 2019
  • Styrelsemedlem i Noréns Patentbyrå AB, 2012 - 2019Övrigt

  • Auktoriserat svenskt varumärkesombud
  • Auktoriserat EU-varumärkesombud

Omnämnanden

For those in a licensing tight spot, Sofia Ljungblad is adept at stitching agreements together with a steady hand. WTR 1000 2020