Nyhet

Sofia Ljungblad är ny gruppchef i Vinges varumärkesgrupp

1 november 2023 Om byrån Immaterialrätt

Sofia Ljungblad, counsel, tillträder som ny gruppchef i Vinges varumärkesgrupp. Med 25 års erfarenhet inom IP har Sofia en bakgrund inom prosecution och varumärken från såväl varumärkesbyrå som advokatbyrå.

Sofia har en gedigen IP-bakgrund som expert och counsel på Vinge. Innan detta verkade hon i 20 år på Noréns Patentbyrå i rollen som vice VD, varumärkeschef och delägare. Med en bakgrund som både civilekonom och jurist har Sofia under sina senaste år på Vinge även kommit att bredda sig inom tvist.

Vad har ditt fokus på Vinge varit fram tills nu?

– Jag har under alla år arbetat mycket med affärsutveckling och den kommersiella sidan av IP. Här har vi ofta rollen som ”business enablers”. Det är ett privilegium att ha fått vara med i så många bolagsresor, från entreprenörsdriven startup till moget bolag på en global marknad. Vårt uppdrag är här att skydda klientens rättigheter och sätta upp strategier för verksamhetens långsiktighet. 

– Jag arbetade tidigare på Noréns Patentbyrå där jag arbetade främst med prosecution – att skydda och försvara rättigheter. Då jag ville få möjlighet att även utveckla mig inom tvist sökte jag mig till Vinge. Där jag tidigare fått lämna över klienter när de kommit att behöva tvistrelaterad rådgivning, kan jag nu ge dem full service från strategi och hela resan till tvist. Att få arbeta med den typen av långsiktighet är något jag särskilt uppskattar.

Finns det något som utmärker Vinges IP-grupp och erbjudande?

– Vinges IP-grupp är enormt stark eftersom vi har så pass bred kompetens, både inom prosecution och tvist. Utöver högt kvalificerade experter inom samtliga områden av IP-rätten, varav många är disputerade, har vi också specialiserade jurister och paralegals som hanterar våra klienters portföljer. Den kombinationen gör att vi kan bistå med både kvalificerad rådgivning och strategier för att skydda våra klienters rättigheter, och även processa för våra klienters räkning. Att erbjuda hela kedjan är något som är relativt unikt bland svenska byråer.

Hur ser Varumärkesgruppens arbete ut gentemot klient?

– Vi bistår främst med prosecution, det vill säga att skydda och upprätthålla skyddet av IP-rättigheter. Detta främst för varumärken och design. Vi arbetar typiskt sett med internationella klienter och portföljer och koordinerar arbetet härifrån, och tar här också hjälp av advokater runtom i världen. Vi har ett helt fantastiskt internationellt nätverk med ombud i alla olika länder, vilket ger våra klienter tillgång till lokal spetskompetens på en global marknad.

– Vi agerar också lokala ombud i Sverige och i EU på uppdrag av advokater och klienter i andra länder. Det är ofta ett mycket långsiktigt och strategiskt arbete, där vi också arbetar nära våra kollegor inom tvist. Detta för att säkerställa ett skydd genom hela kedjan.

Vilka IP- och varumärkesfrågor står idag i särskilt fokus för våra klienter?

– Allt som tangerar AI-tjänster är nu väldigt aktuellt. En viktig fråga är vem som egentligen har rätt till AI-genererade verk. En annan viktig fråga är hur man skyddar varumärken i metaverse. Vidare har frågan om användningskrav skruvats upp rejält inom EU senaste tiden. Det här är också tre av de frågor vi kommer att beröra på IP@Vinge den 9 november.

Finns det någon fråga där det särskilt viktigt för svenska bolag att agerar proaktivt?

– Det är alltid viktigt att vara proaktiv när det gäller skyddet av immateriella rättigheter. När det gäller varumärken är det också viktigt att de används såsom de är registrerade, och att den användningen dokumenteras löpande. Annars kan de bli känsliga för hävning, vilket är en viktig påminnelse för många bolag.

Vad ser du fram emot i den nya rollen?

– Jag ser framför allt fram emot att tillsammans med vår organisation få fortsätta att utveckla vår tjänst och vårt erbjudande. Vi har en mycket stark grupp med specialister, biträdande jurister och paralegals, med en gedigen förståelse för de utmaningar som ett bolag ställs inför under hela dess livscykel – från uppstart till mognad på en global marknad.