Nyhet

Nya delägare och counslar till Vinges kontor i Stockholm

Sex nya delägare, sju nya counslar och en chefsekonom vid Vinges Stockholmskontor.

De nyinvalda delägarna är Karl Klackenberg, Samra Tesser och Johanna Wiberg, advokater med fokus på M&A, och Sebastian Örndahl, advokat inom EU & konkurrensrätt. Till dem kommer Sam Seddigh, advokat med inriktning på arbetsrätt, som ansluter från en annan advokatbyrå. Även advokat Nils Unckel, verksam inom fondjuridik med inriktning på finansiell reglering, ansluter till Vinge som delägare per den 1 juni 2023.

Styrelsen har även utsett Mathilda Persson (IT/Telekom/Outsourcing), Philip Danielsson (Tvistlösning), Anders Öhlin (Tvistlösning), Carl Sander (M&A), Sofia Ljungblad (IP), Trine Osen Bergqvist (EU & konkurrensrätt) och Simon Söderholm  (Arbetsrätt) till nya counslar per den 1 juli 2023.

Vidare har Jakob Jeanrond, som leder EU & konkurrensrättsgruppens team av ekonomer, utsetts till chefsekonom per den 1 juli 2023.

Maria‑Pia Hope, VD Vinge: ‑ Att i dessa volatila tider ha möjlighet att välkomna ett rekordstort antal nya delägare och counslar är verkligen ett styrkebesked. Speciellt roligt är det att se gruppens stora bredd som bidrar till att trygga Vinges fortsatta fullserviceleverans och kommer att säkra en utmärkt senior kompetens även på sikt.

 

Från vänster:

Per Hellström, Jacob Jeanrond, Carl Sander, Johanna Wiberg, Karl Klackenberg, Samra Tesser, Philip Danielsson, Mathilda Persson, Sam Seddigh, Sebastian Örndahl, Trine Osen Bergqvist, Anders Öhlin, Sofia Ljungblad.