Verksamhetsområden

Utbildning

 • Fil. Mag. Rättsvetenskap, Örebro universitet, 2015
 • Polishögskolan, Stockholm, 1996

Erfarenhet

 • Scania Group, Head of Corporate Investigations, 2018
 • KPMG Forensic, Senior Manager, internutredning och förebyggande av oegentligheter, 2015-2018
 • Polismyndigheten, Nationella korruptionsgruppen, utredning och underrättelseverksamhet 2011-2015
 • Förenta Nationerna, Office of Internal Oversight Services, Wien, internutredningar, 2006-2011
 • Europol, Haag, Specialist bedrägeri och förfalskningsbrott, 2004-2006
 • Polismyndigheten, Finanspolisen, utredare penningtvätt samt bedrägeri- och förfalskningsbrott, 2001-2004
 • Ekobrottsmyndigheten, utredare ekonomisk brottslighet, 1999-2001
 • Polismyndigheten, regional ekorotel, Östersund, 1996-1999

Övriga meriter

 • Gästföreläsare på kursen Political Corruption, Linnéuniversitetet 2015-2017

Artiklar

Anti-Counterfeiting: A Global Guide World Trademark Review (WTR) 4 maj 2020