Uppdrag

Vinge företräder YrkesAkademin i samband med förvärvet av Arcus

25 november 2021

Vinge företräder YA Holding AB (publ) ("YrkesAkademin") i samband med förvärvet av Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB ("Arcus"). Förvärvet är bl.a. villkorat av att nödvändig finansiering erhålls.

Arcus bildades år 1998 och är det marknadsledande företaget inom matchningstjänster, dvs. att på uppdrag av Arbetsförmedlingen hjälpa arbetssökande till jobb eller utbildning. Arcus omsättning per den 30 juni 2021 uppgick till 282 miljoner kronor för de senaste 12 månaderna (LTM). I dagsläget har Arcus ca 300 anställda.

Vinges team bestod av Jonas Johansson tillsammans med Elsie Nassar och Amanda Steen (M&A), Mia Falk och Per Kjellstrand (Compliance), Ebba Svenburg (Arbetsrätt), Elisabet Hallberg (Avtal), Karl-Hugo Engdahl (IT & GDPR), Ulf Pyk (Fastighetsrätt), Kristoffer Sällfors (Offentlig upphandling) och Ellinor Gyllenhammar (VDR-assistent).

Vinge vässar erbjudande inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn

Vinge startar ett team inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn för att ytterligare stärka erbjudandet inom Bank & Finans och Regulatory. Torbjörn Jacobsson, senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor med bakgrund bland annat som riskchef i banksektorn, har engagerats för att leda gruppen.
30 november 2021

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021