Uppdrag

Vinge företräder YrkesAkademin i samband med förvärvet av Arcus

Vinge företräder YA Holding AB (publ) ("YrkesAkademin") i samband med förvärvet av Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB ("Arcus"). Förvärvet är bl.a. villkorat av att nödvändig finansiering erhålls.

Arcus bildades år 1998 och är det marknadsledande företaget inom matchningstjänster, dvs. att på uppdrag av Arbetsförmedlingen hjälpa arbetssökande till jobb eller utbildning. Arcus omsättning per den 30 juni 2021 uppgick till 282 miljoner kronor för de senaste 12 månaderna (LTM). I dagsläget har Arcus ca 300 anställda.

Vinges team bestod av Jonas Johansson tillsammans med Elsie Nassar och Amanda Steen (M&A), Mia Falk och Per Kjellstrand (Compliance), Ebba Svenburg (Arbetsrätt), Elisabet Hallberg (Avtal), Karl-Hugo Engdahl (IT & GDPR), Ulf Pyk (Fastighetsrätt), Kristoffer Sällfors (Offentlig upphandling) och Ellinor Gyllenhammar (VDR-assistent).

Relaterat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge biträder Calliditas Therapeutics i samband med Asahi Kasei Corporations offentliga uppköpserbjudande

Den 28 maj 2024 offentliggjorde Asahi Kasei Corporation ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och innehavare av amerikanska depåbevis i Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”) att förvärva samtliga aktier respektive amerikanska depåbevis (som vardera representerar två aktier) i Calliditas Therapeutics.
28 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024