Uppdrag

Vinge företräder YrkesAkademin i samband med förvärvet av Arcus

Vinge företräder YA Holding AB (publ) ("YrkesAkademin") i samband med förvärvet av Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB ("Arcus"). Förvärvet är bl.a. villkorat av att nödvändig finansiering erhålls.

Arcus bildades år 1998 och är det marknadsledande företaget inom matchningstjänster, dvs. att på uppdrag av Arbetsförmedlingen hjälpa arbetssökande till jobb eller utbildning. Arcus omsättning per den 30 juni 2021 uppgick till 282 miljoner kronor för de senaste 12 månaderna (LTM). I dagsläget har Arcus ca 300 anställda.

Vinges team bestod av Jonas Johansson tillsammans med Elsie Nassar och Amanda Steen (M&A), Mia Falk och Per Kjellstrand (Compliance), Ebba Svenburg (Arbetsrätt), Elisabet Hallberg (Avtal), Karl-Hugo Engdahl (IT & GDPR), Ulf Pyk (Fastighetsrätt), Kristoffer Sällfors (Offentlig upphandling) och Ellinor Gyllenhammar (VDR-assistent).

Relaterade nyheter

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023

Vinge biträder vid försäljning av GleSYS

Vinge har biträtt huvudägarna VIA equity och VD Glenn Johansson samt övriga mindre aktieägare vid försäljning av GleSYS till den Luxemburgbaserade infrastrukturfonden Cube Infrastructure Managers.
21 mars 2023

Vinge biträder Svea Bank AB med emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.
14 mars 2023