Uppdrag

Vinge företräder YrkesAkademin i samband med förvärvet av Arcus

25 november 2021

Vinge företräder YA Holding AB (publ) ("YrkesAkademin") i samband med förvärvet av Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB ("Arcus"). Förvärvet är bl.a. villkorat av att nödvändig finansiering erhålls.

Arcus bildades år 1998 och är det marknadsledande företaget inom matchningstjänster, dvs. att på uppdrag av Arbetsförmedlingen hjälpa arbetssökande till jobb eller utbildning. Arcus omsättning per den 30 juni 2021 uppgick till 282 miljoner kronor för de senaste 12 månaderna (LTM). I dagsläget har Arcus ca 300 anställda.

Vinges team bestod av Jonas Johansson tillsammans med Elsie Nassar och Amanda Steen (M&A), Mia Falk och Per Kjellstrand (Compliance), Ebba Svenburg (Arbetsrätt), Elisabet Hallberg (Avtal), Karl-Hugo Engdahl (IT & GDPR), Ulf Pyk (Fastighetsrätt), Kristoffer Sällfors (Offentlig upphandling) och Ellinor Gyllenhammar (VDR-assistent).

Vad har Vinge betytt för din karriär?

Patrik Göthlin inledde sin karriär som biträdande M&A-jurist på Vinge. Nu är han Chief Operating Officer på Tink, efter en tid som Managing Director och ansvarig för den europeiska och nordamerikanska marknaden på Bambora.
29 juni 2022

COP26 – ett steg i rätt riktning för att uppnå Parisavtalets mål

Den 13 november 2021 avslutades det internationella klimattoppmötet COP26 som hölls under två veckor i Glasgow, Storbritannien, efter att ledare från över 190 länder enats om en ny överenskommelse, den s.k. Klimatpakten i Glasgow. Syftet med COP26 var att ledare från alla världens länder skulle enas om hur man ska intensifiera de globala åtgärderna för att hantera klimatkrisen. Överenskommelsen, som innebär att ökningen av den globala medeltemperaturen beräknas bli mellan 1,8 och 2,4 grader, är ett steg mot att nå Parisavtalets (COP21) mer ambitiösa mål om en ökning på högst 1,5 grader.
23 juni 2022

Tema: Cyberbrott

Cyberbrotten ökar dramatiskt och slår hårt mot såväl privata som offentliga aktörer. Att bygga skydd och motståndskraft mot cyberbrott i olika former är idag ett viktigt fokus för alla typer av verksamheter.
22 juni 2022