Nyhet

Mia Falk invald i ACi Advisory Panel

2 juni 2022

Mia Falk, Head of Corporate Crime and Compliance på Vinge, har valts in i Association of Corporate Investigators rådgivande panel som antikorruptions- och utredningsrådgivare.

Association of Corporate Investigators, ACi, är en global ideell förening, det ledande oberoende yrkesorganet och branschens röst när det gäller internutredningar. Med över 25 års erfarenhet av utredningar, bland annat som polis och intern korruptionsutredare inom FN och utredare hos Nationella korruptionsgruppen, valdes Mia Falk in i ACi Advisory Panel, där hon ger råd rörande utredningsmetodik med fokus på korruptionsutredningar och multijurisdiktionell praxis.

Det är givetvis en ära att bli invald i ACi:s Advisory Panel för att göra nytta tillsammans med panelens välmeriterade medlemmar. Vi bidrar med best practice och sakkunskap för att säkerställa en kontinuerlig utveckling inom internutredningar.

Mia Falk.

 

Vi är mycket glada över att ha Mia Falk ombord. Hon har ett riktigt brett spektrum av utredningserfarenhet inom flera sektorer, såväl intern och extern utredning, som juridisk och polisiär erfarenhet. Vi ser fram emot att arbeta med henne kring god praxis vad gäller korruptions- och gränsöverskridande utredningar.

Steve Young, VD för ACi.

Antikorruption handlar om att förstå riskerna

I sin roll på Vinge hjälper Mia Falk och hennes team före­tag med såväl det förebyggande som reaktiva antikorruptionsarbetet.

Interna oegentligheter är svåra att förutse och att vara helt förberedd när de väl inträffar är en utmaning. Brott begås i bolag och i organisatio­ner, genom vett och vilja eller av slarv, vilket man behöver reagera på. Jag tror att vi på Vinge är unika i Sverige med att ha en arbetsgrupp med fokus på misstankar om brott i näringsverksamhet,

avslutar Mia Falk, som genom samverkan inom ACi nu kan erbjuda klienter ännu bättre vägledning och stärka förmågan att göra riskbedömningar.

 

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022