Nyhet

Tema: Cyberbrott

22 juni 2022

Cyberbrotten ökar dramatiskt och slår hårt mot såväl privata som offentliga aktörer. Att bygga skydd och motståndskraft mot cyberbrott i olika former är idag ett viktigt fokus för alla typer av verksamheter.

Under Stockholms Handelskammares seminarium Cyberbrott – kriminalitet som berör hela näringslivet” delade Eva Fredriksson, delägare, IT & Telekom, och Mia Falk, Head of Corporate Crime & Compliance, med sig av sina främsta råd gällande de affärsjuridiska och straffrättsliga aspekterna av cyberbrott.

En färsk rapport från Stockholms Handelskammare visar att den totala kostnaden för skador orsakade av cyberangrepp mot svenska företag under föregående år uppgick till cirka 30 miljarder kronor. Hur bör man arbeta för att bättre rusta Sverige för kommande hot, och vilka lärdomar kan man dra från pågående åtgärder i näringslivet?

Som en av seminariets experter delade Mia Falk, Head of Corporate Crime and Compliance, ett antal råd från sin karriär som polis, internationell brottsutredare och från sin nuvarande roll i att förebygga och utreda brott och oegentligheter:

Det man som företag kan göra förebyggande för att vara så förberedd som möjligt för exempelvis Ransomware-attacker är att först och främst se över sitt tekniska skydd. En annan del av det förebyggande arbetet är att förstå vad man behöver göra reaktivt. Man behöver inse att risken finns så att man har en väl genomtänkt incidentsplan. Till exempel: ”Hur ska vi kommunicera om vi inte har tillgång till mejlen?” Om man blir utsatt för cyberbrott bör man kontakta polisen och i vissa fall även Säkerhetspolisen.

Har du frågor om cyberbrott, cybersäkerhet och förebyggande åtgärder? Kontakta Eva Fredriksson eller Mia Falk.

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter