Uppdrag

Vinge företräder Lantmännen i samband med förvärvet av HKScans svenska verksamhet

Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva HKScan Corporations svenska verksamhet, HKScan Sweden AB. Förvärvet omfattar all verksamhet i Sverige samt varumärkena Scan, Pärsons och Bullens. Förvärvet innebär att Lantmännen breddar och stärker sin affärsportfölj från jord till bord - och att de långsiktiga förutsättningarna för svenskt lantbruk stärks.

HKScans svenska verksamhet erbjuder kött- och växtbaserade livsmedel från svenska gårdar, sysselsätter cirka 1 800 personer och hade 2022 en nettoomsättning på cirka 8 miljarder SEK. Den svenska verksamheten har produktionsanläggningar i Kristianstad, Skara, Linköping och Halmstad - och har sitt svenska huvudkontor i Stockholm.

I samband med förvärvet överlåter Lantmännen även samtliga sina befintliga aktier i HKScan Corporation till HKScan Corporation. Transaktionen är föremål för godkännande av relevanta myndigheter och förväntas slutföras under första halvåret 2024.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Karl Klackenberg, Clara Sohlberg och Robin Sultani (M&A), Johan Cederblad (Miljö), Kristoffer Larsson och Alexandra Tamm (Fastighet), Trine Osen Bergqvist och Jesper Ekman (Konkurrensrätt), Malin Malm Waerme och Johan Gavelin (IP), Lisa Hörnqvist (GDPR), Eva Fredriksson, Jolene Reimerson och Carla Zachariasson (IT och kommersiella avtal), Mia Falk och Julia Löfquist (Regulatory), Agnes Pigg (Arbetsrätt) och Emy Rydén (Transaction Support Coordinator).

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024