Uppdrag

Vinge företräder Lantmännen i samband med förvärvet av HKScans svenska verksamhet

Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva HKScan Corporations svenska verksamhet, HKScan Sweden AB. Förvärvet omfattar all verksamhet i Sverige samt varumärkena Scan, Pärsons och Bullens. Förvärvet innebär att Lantmännen breddar och stärker sin affärsportfölj från jord till bord - och att de långsiktiga förutsättningarna för svenskt lantbruk stärks.

HKScans svenska verksamhet erbjuder kött- och växtbaserade livsmedel från svenska gårdar, sysselsätter cirka 1 800 personer och hade 2022 en nettoomsättning på cirka 8 miljarder SEK. Den svenska verksamheten har produktionsanläggningar i Kristianstad, Skara, Linköping och Halmstad - och har sitt svenska huvudkontor i Stockholm.

I samband med förvärvet överlåter Lantmännen även samtliga sina befintliga aktier i HKScan Corporation till HKScan Corporation. Transaktionen är föremål för godkännande av relevanta myndigheter och förväntas slutföras under första halvåret 2024.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Karl Klackenberg, Clara Sohlberg och Robin Sultani (M&A), Johan Cederblad (Miljö), Kristoffer Larsson och Alexandra Tamm (Fastighet), Trine Osen Bergqvist och Jesper Ekman (Konkurrensrätt), Malin Malm Waerme och Johan Gavelin (IP), Lisa Hörnqvist (GDPR), Eva Fredriksson, Jolene Reimerson och Carla Zachariasson (IT och kommersiella avtal), Mia Falk och Julia Löfquist (Regulatory), Agnes Pigg (Arbetsrätt) och Emy Rydén (Transaction Support Coordinator).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024