Nyhet

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.

Under senare år har förvaltningsrättsliga och straffrättsliga sanktioner fått allt större betydelse i kommersiella sammanhang, inte minst i form av sanktionsförfaranden och brottmål som är resultatet av förvaltningsrättsliga tillsynsärenden. Allt fler företag underkastas också någon form av myndighetstillsyn som en konsekvens av näringsrättslig speciallagstiftning. Därmed har företagen och deras befattningshavare också kommit att exponeras för förvaltningsrättsliga och straffrättsliga sanktioner.

Svenska företag påverkas idag i högre grad av andra länders förvaltnings- och straffrättsliga lagstiftning. Den svenska och europeiska lagstiftaren har också skärpt sina sanktionsverktyg. Därmed har svenska bolags exponering för risk ökat. En viktig uppgift för avdelningen är att erbjuda forum där akademiker och praktiker kan diskutera principfrågor såväl som aktuella ämnen.

Mia Falk ansvarar för Vinges tjänster inom straffrätt, utredningar och Compliance. Hon har en bakgrund som polis och brottsutredare hos bland annat Ekobrottsmyndigheten, Finanspolisen och Nationella korruptionsgruppen. Avdelningens övriga ledamöter består av akademiker och praktiker samt offentligt och privat verksamma jurister, och leds av professor emeritus Claes Sandgren och chefsjurist samt jur. dr. Oskar Andrews.

 

Läs mer om avdelningen och dess verksamhet här

Läs mer om Mia Falk i Compliancenytt som du hittar här.