Uppdrag

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande digitala tjänsteleverantör för entreprenörer och små och medelstora företag och som stöds av Hg, en ledande investerare i Europeiska och transatlantiska mjukvaru- och tjänsteföretag.

Med huvudkontor i Stockholm och med över 320 medarbetare är Loopia Group en ledande europeisk leverantör av webb- och hostingtjänster, med fokus på hållbarhet och grön hosting. Loopia Group har över 650 000 kunder i huvudsakligen Sverige, Finland, Slovakien, Tjeckien, Ungern och Serbien och en portfölj av lokala varumärken som bland annat innefattar Loopia, Websupport, Hostingpalvelu, Domainhotelli och Active24.

Transaktionen är villkorad av regulatoriska godkännanden.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Carl Sander, Egil Svensson och Alexander Rüdén (M&A), Marcus Glader, Sebastian Örndahl och Alva Chambert (Regulatory), Jolinn Uhlin, Ida Redander och Josef Groow (Banking and Finance), Mathilda Persson och Elis Allmark (Agreements and IT), Sam Seddigh, Narin Melazade och Jonatan Stentorp (Employment), Agnes Pigg (Real Estate), Axel Lennartsson (IP), Nicklas Thorgerzon och Siri Blomberg (GDPR), Mia Falk och Gulestan Ali (Compliance), Emy Rydén och Johanna Engström (Transaction Support Coordinators).

Läs klientens pressmeddelande.

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024