Uppdrag

Vinge företräder Cell Impact AB (publ) i samband med riktad nyemission

Vinge har företrätt Cell Impact AB (publ) i samband med en riktad nyemission, varigenom Cell Impact…

9 oktober 2020

Europeiska investeringsbanken har ingått ett 47 miljoner euro finansieringsavtal med det svenska innovativa batteriteknologiföretaget Nilar.

Vinge har företrätt Europeiska investeringsbanken (EIB) i samband med finansieringen av batteritekno…

5 oktober 2020

Vinge företräder Industrifonden vid investering i Open Payments

Vinge företräder Industrifonden i samband med att Industrifonden leder en såddrunda om 3 miljoner eu…

26 augusti 2020

Vinge biträder Anyfin

Vinge har biträtt fintechbolaget Anyfin AB i samband med en investeringsrunda om cirka 300 miljoner…

14 maj 2020

Vinge har företrätt Altair vid dess förvärv av tillgångar från WRAP

Det globala teknikföretaget Altair har förvärvat WRAP-mjukvaruverksamhet från Wrap International AB.…

12 maj 2020

Vinge har företrätt Ventech i samband med investering i Mindler

Vinge har agerat rådgivare till Ventech, en av Europas ledande VC-firmor inom Seed & Serie A-segment…

14 april 2020

Vinge har företrätt Industrifonden i samband med investering

Vinge har företrätt Industrifonden i samband med Industrifondens investering i ShardSecure Inc. Shar…

4 mars 2020

Vinge företräder Industrifonden i samband med finansieringsrunda

Vinge har företrätt Industrifonden i samband med att Industrifonden ledde en finansieringsrunda om 6…

2 mars 2020

Vinge har företrätt Borgo i samband med bildandet av nytt hypoteksbolag

Fem finansbolag bildar ny bolåneplattform. Ålandsbanken, Ica Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partner…

20 september 2019

Vinge har företrätt Acast i samband med EUR 25 miljoner finansiering från EIB

Det svenska ledande podcast-bolaget Acast har säkrat en långsiktig finansiering på 25 miljoner euro…

30 augusti 2019

Vinge biträder Anyfin

Vinge har biträtt fintechbolaget Anyfin AB i samband med en investeringsrunda om ca 80 miljoner kron…

21 maj 2019

Kapitalanskaffning i Bynk

Vinge har biträtt Bynk och dess ägare i samband med kapitalanskaffning om ca. 500 milj kr.

25 februari 2019

Vinge företräder KKR vid dess betydande investering i Söderberg & Partners

Vinge har företrätt det globala investmentbolaget KKR i samband med att KKR har ingått ett avtal med…

8 februari 2019

Vinge har företrätt Max Sievert vid förvärv av Nordic Traction Group

Vinge har biträtt AB Max Sievert vid förvärvet av Nordic Traction Group AB och dotterbolag.

17 december 2018

Vinge företräder Alder II vid förvärvet av Scanacon

Alder II har ingått avtal om att tillsammans med ledningen förvärva samtliga aktier i Scanacon Intre…

26 september 2018

Vinge företräder Calliditas Therapeutics i samband med noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista

Vinge företräder Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”) i samband med noterin…

29 juni 2018

Vinge företräder vid försäljning av Powerbox

Vinge har företrätt säljarna, däribland Alder och Industrifonden, vid försäljning av en majoritetsan…

27 juni 2018

Vinge biträder Fishbrain i finansieringsrunda

Världens populäraste app för världens populäraste hobby – Fishbrain – har anskaffat 13,5 miljoner US…

8 mars 2018

Vinge biträder Anyfin

Vinge har biträtt fintechbolaget Anyfin AB i samband med en investeringsrunda om ca 48 miljoner kron…

22 februari 2018

Vinge biträder Partech Ventures vid investering i NA-KD

Vinge biträder Partech Ventures i samband med investering i det svenska e-handelsbolaget NA-KD.

17 januari 2018

Vinge biträder Industrifonden vid investering i DPOrganizer

Vinge biträder Industrifonden vid investering i DPOrganizer

29 november 2017

Vinge har företrätt Fast Travel Games vid kapitalanskaffning

Vinge har företrätt den Stockholmsbaserade VR-spelstudion Fast Travel Games vid en kapitalanskaffnin…

6 september 2017

Vinge företrädde Apica i samband med kapitalanskaffning

Vinge har företrätt Apica i samband med en kapitalanskaffning om 12 MUSD, med syftet att expandera A…

5 september 2017

Anhui Shanying Paper förvärvar Nordic Paper

Vinge biträder Anhui Shanying Paper Industry Co., LTD (“Anhui Shanying Paper”) vid dess förvärv av N…

2 augusti 2017