Uppdrag

Vinge företräder Hyper Island i samband med dess partnerskap med Talent Garden

1 december 2021

Vinge har biträtt Hyper Island, den disruptiva utbildningleverantören och facilitatorn för lärandeupplevelser, i samband med dess partnerskap med italienska kontorshotell och digitala utbildningsföretaget Talent Garden.

Med Talent Garden som majoritetsägare i Hyper Island kommer partnerskapet fokusera på det digitala kompetensgapet som dominerar den globala arbetsmarknaden. Bolagen kommer fortsatt bygga vidare på respektive verksamhets framgång och tillsammans skapa program och kurser över hela Europa.

Vinges team bestod huvudsakligen av Johan Larsson, Ulrich Ziche, Robin Fagerström och Nathalie Hugues.

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022