Uppdrag

Vinge företräder Hyper Island i samband med dess partnerskap med Talent Garden

1 december 2021

Vinge har biträtt Hyper Island, den disruptiva utbildningleverantören och facilitatorn för lärandeupplevelser, i samband med dess partnerskap med italienska kontorshotell och digitala utbildningsföretaget Talent Garden.

Med Talent Garden som majoritetsägare i Hyper Island kommer partnerskapet fokusera på det digitala kompetensgapet som dominerar den globala arbetsmarknaden. Bolagen kommer fortsatt bygga vidare på respektive verksamhets framgång och tillsammans skapa program och kurser över hela Europa.

Vinges team bestod huvudsakligen av Johan Larsson, Ulrich Ziche, Robin Fagerström och Nathalie Hugues.

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022