Uppdrag

Vinge har biträtt Borgo i samband med kapitalanskaffning

1 juli 2024

Vinge har biträtt Borgo i samband med kapitalanskaffning om 357 miljoner kronor. Kapitalet investeras av existerande ägare och Lån & Spar Bank A/S.

Borgo AB (publ) Borgo är ett svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd, Ålandsbanken och Lån & Spar samt Persson Invest, Proventus, Real Alliance Invest och Neptunia Invest och ytterligare investerare. Borgo drivs fristående och fokuserar på att finansiera och erbjuda bostadskrediter.

Vinges team bestod främst av Johan Larsson, Samra Tesser, Rikard Lindahl, Joel Magnusson och Michaela Ådén.

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024