Uppdrag

Vinge har företrätt Fast Travel Games vid kapitalanskaffning

7 november 2023

Vinge har företrätt den Stockholmsbaserade VR-spelstudion Fast Travel Games vid en kapitalanskaffning om 4 MUSD.

Finansieringen kommer att ytterligare stärka Fast Travel Games’ möjlighet att kapitalisera på den växande VR-spelmarknaden. Medverkade i kapitalanskaffningsrundan gjorde bland annat Handelsbanken Fonder, Industrifonden, Brightly Ventures, Creades och Inbox Capital.

Vinges team bestod av Johan Larsson, Ellinor Wargenbrant och Robin Fagerström.

Relaterat

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023