Uppdrag

Vinge har företrätt Fast Travel Games vid kapitalanskaffning

7 november 2023

Vinge har företrätt den Stockholmsbaserade VR-spelstudion Fast Travel Games vid en kapitalanskaffning om 4 MUSD.

Finansieringen kommer att ytterligare stärka Fast Travel Games’ möjlighet att kapitalisera på den växande VR-spelmarknaden. Medverkade i kapitalanskaffningsrundan gjorde bland annat Handelsbanken Fonder, Industrifonden, Brightly Ventures, Creades och Inbox Capital.

Vinges team bestod av Johan Larsson, Ellinor Wargenbrant och Robin Fagerström.

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024