Uppdrag

Vinge har företrätt Nextory i samband med kapitalanskaffning

16 november 2020 M&A Arbetsrätt

Nextory har tagit in 165 miljoner kronor i en kapitalanskaffning.

Nextory har fortsatt växa kraftigt under 2020 och är nu den snabbast växande digitala boktjänsten i Norden. Det nya kapitalet kommer att användas till att skala upp företagets globala expansion, samt för utveckling och innovation av företagets tjänst.

Vinges team bestod av bland annat Johan Larsson, Fredric Reissmuller, Sara Strandberg och Viktor Lennartsson.

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 900 miljoner euro bryggfinansieringsavtal med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank

Vinge har biträtt Embracer Group AB (publ) (“Embracer”) och dess dotterbolag inom Asmodee i samband med ingåendet av ett bryggfinansieringsavtal om 900 miljoner euro med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank och sammanhängande förtida återbetalning av existerande skuld i Embracer.
22 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024