Uppdrag

Vinge företräder säljarna vid försäljningen av Fältcom till Telia

2 februari 2017

Telia köper teknikföretaget Fältcom, en ledande innovatör på den internationella IoT-arenan. Genom att koppla samman fordon, maskiner och byggnader globalt gör Fältcom det möjligt för sina kunder att hantera och analysera maskiner, byggnader och system online. Bland säljarna återfinns Industrifonden och SEB Venture Capital.

Vinges team bestod främst av Johan Larsson, Johan Mattsson och Rasmus Perdahl.

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023