Uppdrag

Vinge företräder säljarna vid försäljningen av Fältcom till Telia

2 februari 2017

Telia köper teknikföretaget Fältcom, en ledande innovatör på den internationella IoT-arenan. Genom att koppla samman fordon, maskiner och byggnader globalt gör Fältcom det möjligt för sina kunder att hantera och analysera maskiner, byggnader och system online. Bland säljarna återfinns Industrifonden och SEB Venture Capital.

Vinges team bestod främst av Johan Larsson, Johan Mattsson och Rasmus Perdahl.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021