Uppdrag

Vinge företräder Altor i samband med investering i H2 Green Steel

Vinge företräder Altor Fund V i samband med dess investering i H2 Green Steel. Investeringen har genomförts i samband med H2 Green Steels serie B-runda om totalt ca 190 miljoner euro. Deltagande investerare var, utöver Altor, bland andra AMF, GIC, Swedbank Robur Alternative Equity, FAM och IMAS Foundation.

H2 Green Steel grundades 2020 med ambitionen att påskynda utfasningen av fossila bränslen inom stålindustrin med hjälp av miljövänligt producerad vätgas. Stål, som är en av världens största utsläppare av koldioxid, är företagets första affärsområde. H2 Green Steel har sitt huvudkontor i Stockholm och företaget utvecklar sitt första gröna stålverk i Boden.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Johan Larsson, Carl Fredrik Wachtmeister, Linus Adolfsson (M&A), Lisa Hörnqvist, Elis Allmark (Commercial Agreements), Johan Cederblad (Environment), Kristoffer Larsson (Real Estate), Julia Löfqvist (Compliance), Kamyar Najmi (Banking and Finance), Axel Lennartsson (IP), Ebba Svenburg (Employment), Sara Dahlros Sköld och Julia Hagelberg (projektassistenter).

Relaterat

Vinge biträder Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund

Vinge har biträtt Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund till Adelis Equity Partners Fund II.
21 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Wavecon

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Wavecon AB (”Wavecon”).
14 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Projektstaben

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Projektstaben i Sverige AB (”Projektstaben”).
14 februari 2024