Uppdrag

Vinge företräder Altor i samband med investering i H2 Green Steel

30 augusti 2022

Vinge företräder Altor Fund V i samband med dess investering i H2 Green Steel. Investeringen har genomförts i samband med H2 Green Steels serie B-runda om totalt ca 190 miljoner euro. Deltagande investerare var, utöver Altor, bland andra AMF, GIC, Swedbank Robur Alternative Equity, FAM och IMAS Foundation.

H2 Green Steel grundades 2020 med ambitionen att påskynda utfasningen av fossila bränslen inom stålindustrin med hjälp av miljövänligt producerad vätgas. Stål, som är en av världens största utsläppare av koldioxid, är företagets första affärsområde. H2 Green Steel har sitt huvudkontor i Stockholm och företaget utvecklar sitt första gröna stålverk i Boden.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Johan Larsson, Carl Fredrik Wachtmeister, Linus Adolfsson (M&A), Lisa Hörnqvist, Elis Allmark (Commercial Agreements), Johan Cederblad (Environment), Kristoffer Larsson (Real Estate), Julia Löfqvist (Compliance), Kamyar Najmi (Banking and Finance), Axel Lennartsson (IP), Ebba Svenburg (Employment), Sara Dahlros Sköld och Julia Hagelberg (projektassistenter).

Möt Hanna Lemne, Competition Analyst

I somras var Hanna Lemne Competition Analyst i vår EU- och konkurrensrättsgrupp. Vi tog tempen på henne för att höra mer om hennes uppdrag, kombinationen nationalekonomi och juridik och sommaren på Vinge.
3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.
3 oktober 2022

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022