Uppdrag

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

27 maj 2024 Private Funds

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.

Alder har under en framgångsrik fondresning erhållit ca 3,1 miljarder kronor i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas och dubblerar därmed de totala investeraråtagandena jämfört med föregångsfonden Alder II.

Alder stängde sin första fond 2010 och fokuserar på investeringar i hållbara teknikbolag med lönsam tillväxt och en omsättning på mellan 100 och 750 miljoner kronor. Alder investerar primärt som majoritetsägare i bolag som är etablerade i Norden men kan även investera selektivt i övriga Europa. Alders fonder – inkluderat Alder III – är klassade som s.k. artikel 9-fonder under SFDR.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Johan Larsson, Mattias Schömer, Martin Cronsioe, Viveka Classon, Nils Unckel, Ulf Nilsson, Emelie Svanberg, Anton Sjökvist, Semir Omerbasic, Tobias Onegård Karlsson, Marcus Andersson, Viktoria Wnuk, Emelie Zingmark, Helena Göransson, Kamyar Najmi och Nour Makie.

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024