Uppdrag

Vinge företräder Alder, Umia och grundarna vid försäljningen av Umia Innovation till TSG

15 september 2023 M&A

Vinge företräder Alder, Umia och grundarna vid försäljningen av Umia Innovation till The Specialist Group (TSG), ett portföljbolag till Oaktree Capital Management.

Umia Innovation, med kontor i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik, erbjuder kunskapsbaserade konsulttjänster inom process, teknik och ledarskap. Bolaget har kunder inom bland annat gruvindustrin, skog, medicinsk teknik, fordonsindustrin och energisektorn. I samband med transaktionen byter Umia Innovation namn till Altio.

Vinges team bestod huvudsakligen av Johan Larsson, Karl Klackenberg, Ellinor Wargenbrant, Carl Fredrik Wachtmeister, Robin Fagerström (M&A), samt Jessica Henning och Emy Rydén (projektassistenter).

Relaterat

Vinge har biträtt PE-bolaget Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt PE-bolaget Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023

Vinge har företrätt Elektroskandia i samband med dess majoritetsinvestering i Aprilice

Vinge har företrätt Elektroskandia (ett Soneparägt bolag) i samband med dess förvärv av 70 % av aktierna i Aprilice, en av de ledande solenergiplattformarna i Nordeuropa.
20 september 2023