Uppdrag

Vinge har biträtt Ambea AB (publ) i samband med dess refinansiering

Vinge har biträtt Ambea AB (publ), Skandinaviens ledande omsorgsföretag, i samband med refinansiering till ett sammanlagt belopp om SEK 5.000.000.000.

Ambea AB (publ) ingick den 31 oktober 2022 ett nytt revolverande låneavtal med ett banksyndikat bestående av tre nordiska banker. Det nya låneavtalet har en löptid på tre år med en förlängningsmöjlighet på 1 år och består av en bekräftad kreditram på SEK 4.000.000.000 med en möjlighet att utöka kreditramen med ytterligare SEK 1.000.000.000.

 

Syftet med refinansieringen är att refinansiera utestående skuld under tidigare låneavtal om totalt SEK 4.500.000.000 samt att öka Ambea koncernens finansiella flexibilitet.

 

Vinges team bestod av delägare Albert Wållgren tillsammans med Josefine Lanker och Sofia Haggren.

Relaterat

Vinge har biträtt Fidelio Capital vid etableringen av dess största fond hittills

Fonden – som är Fidelio Capitals tredje – har erhållit över 1 miljard euro i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och tredubblar därmed de totala investeraråtagandena från tidigare investeringsmandat.
8 juni 2023

Vinge biträder Symrise i budpliktsbudet på Swedencare

Symrise AG har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedencare AB (publ) enligt reglerna om budplikt.
7 juni 2023

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023