Uppdrag

Vinge har biträtt Ambea AB (publ) i samband med dess refinansiering

Vinge har biträtt Ambea AB (publ), Skandinaviens ledande omsorgsföretag, i samband med refinansiering till ett sammanlagt belopp om SEK 5.000.000.000.

Ambea AB (publ) ingick den 31 oktober 2022 ett nytt revolverande låneavtal med ett banksyndikat bestående av tre nordiska banker. Det nya låneavtalet har en löptid på tre år med en förlängningsmöjlighet på 1 år och består av en bekräftad kreditram på SEK 4.000.000.000 med en möjlighet att utöka kreditramen med ytterligare SEK 1.000.000.000.

 

Syftet med refinansieringen är att refinansiera utestående skuld under tidigare låneavtal om totalt SEK 4.500.000.000 samt att öka Ambea koncernens finansiella flexibilitet.

 

Vinges team bestod av delägare Albert Wållgren tillsammans med Josefine Lanker och Sofia Haggren.

Relaterat

Vinge biträder Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund

Vinge har biträtt Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund till Adelis Equity Partners Fund II.
21 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Wavecon

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Wavecon AB (”Wavecon”).
14 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Projektstaben

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Projektstaben i Sverige AB (”Projektstaben”).
14 februari 2024