Uppdrag

Vinge har biträtt Ambea AB (publ) i samband med dess refinansiering

4 november 2022

Vinge har biträtt Ambea AB (publ), Skandinaviens ledande omsorgsföretag, i samband med refinansiering till ett sammanlagt belopp om SEK 5.000.000.000.

Ambea AB (publ) ingick den 31 oktober 2022 ett nytt hållbarhetslänkat revolverande låneavtal med ett banksyndikat bestående av tre nordiska banker. Det nya låneavtalet har en löptid på tre år med en förlängningsmöjlighet på 1 år och består av en bekräftad kreditram på SEK 4.000.000.000 med en möjlighet att utöka kreditramen med ytterligare SEK 1.000.000.000.

 

Syftet med refinansieringen är att refinansiera utestående skuld under tidigare låneavtal om totalt SEK 4.500.000.000 samt att öka Ambea koncernens finansiella flexibilitet.

 

Vinges team bestod av delägare Albert Wållgren tillsammans med Josefine Lanker och Sofia Haggren.

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter