Uppdrag

Vinge har biträtt Ambea AB (publ) i samband med dess refinansiering

Vinge har biträtt Ambea AB (publ), Skandinaviens ledande omsorgsföretag, i samband med refinansiering till ett sammanlagt belopp om SEK 5.000.000.000.

Ambea AB (publ) ingick den 31 oktober 2022 ett nytt revolverande låneavtal med ett banksyndikat bestående av tre nordiska banker. Det nya låneavtalet har en löptid på tre år med en förlängningsmöjlighet på 1 år och består av en bekräftad kreditram på SEK 4.000.000.000 med en möjlighet att utöka kreditramen med ytterligare SEK 1.000.000.000.

 

Syftet med refinansieringen är att refinansiera utestående skuld under tidigare låneavtal om totalt SEK 4.500.000.000 samt att öka Ambea koncernens finansiella flexibilitet.

 

Vinges team bestod av delägare Albert Wållgren tillsammans med Josefine Lanker och Sofia Haggren.

Relaterat

Vinge har biträtt KMC Properties i dess samgående med Logistea

Den 14 juni 2024 offentliggjorde KMC Properties ASA, noterat på Oslo Børs, att bolaget går samman med Logistea AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm.
24 juni 2024

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) i samband med ett erbjudande av nyemitterade stamaktier och notering på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel är den 20 juni 2024.
20 juni 2024

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Elektro-Emanuel

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärvet av Elektro-Emanuel AB. Bolaget utför elinstallationer åt såväl företag som privatpersoner och har kontor i fyra städer i Västsverige.
19 juni 2024