forstoringsglas

Sökresultat

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).
27 september 2023

Vinge har företrätt Egetis Therapeutics i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Egetis Therapeutics AB (publ) (”Egetis Therapeutics”), ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov, noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillfördes 210 miljoner kronor före emissionskostnader.
27 januari 2023

Vinge biträder Main Capital och Alfa eCare i samband med förvärvet av Selfpoint

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i Norden.
2 januari 2023

Vinge biträder Main Capital och Alfa eCare i samband med förvärvet av 2BRA

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i Norden.
2 januari 2023

Vinge biträder People Ventures vid investering i Leia Health

Vinge har biträtt danska VC-fonden People Ventures vid investering i Leia Health, som utvecklat en app för att kartlägga fysisk och psykisk hälsa för kvinnor efter förlossning.
21 december 2022

Vinge biträder Velvet Cichlid i budet på Sleep Cycle

Velvet Cichlid har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Sleep Cycle AB (publ). Erbjudandet värderar aktierna i Sleep Cycle till cirka 862 miljoner kronor.
19 december 2022

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 415,9 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 415,9 miljoner kronor före transaktionskostnader.
15 december 2022

Vinge har företrätt Vicore Pharma Holding AB (publ) i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Vicore Pharma Holding AB (publ) i samband med en riktad nyemission, varigenom Vicore Pharma tillförs 200 miljoner kronor före transaktionskostnader.
12 december 2022

Vinge biträdde BICO vid en riktad emission om 487 MSEK till Sartorius

Vinge har birätt BICO Group AB i samband med en riktad nyemission till Sartorius AG som tillför BICO 487 MSEK. Teckningskursen, 76 SEK motsvarade en premie om 2,7 procent jämfört 3-dags VWAP. I samband med emissionen har BICO och Sartorius träffat en överenskommelse om att ingå ett omfattande teknik-, försäljnings- och marknadssamarbete.
9 december 2022

Vinge har företrätt Oncopeptides i samband med ingående av förnyat avtal om lånefacilitet om upp till 30 miljoner euro från den Europeiska investeringsbanken

Låneavtalet med den Europeiska investeringsbanken (EIB) ger Oncopeptides tillgång till en icke-säkerställd lånefacilitet om upp till 30 miljoner euro. Låneavtalet är indelat i tre trancher som vardera har en löptid om fem år och kommer att bli tillgängliga om bolaget, bland annat, uppfyller vissa milstolpar kopplade till den pågående kommersialiseringen av Pepaxti® i Europa och en möjlig re-lansering av Pepaxto® i USA. I samband med låneavtalet har Oncopeptides ingått ett förnyat teckningsoptionsavtal med EIB som ger EIB rätt till teckningsoptioner i bolaget om bolaget nyttjar lånefaciliteten.
1 december 2022

Vinge har biträtt Ambea AB (publ) i samband med dess refinansiering

Vinge har biträtt Ambea AB (publ), Skandinaviens ledande omsorgsföretag, i samband med refinansiering till ett sammanlagt belopp om SEK 5.000.000.000.
4 november 2022

Vinge har biträtt Xspray Pharma i samband med nyemission

Vinge har biträtt Xspray Pharma, ett läkemedelsbolag med ett antal produktkandidater under klinisk utveckling noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med en nyemission varigenom bolaget tillförs 100 miljoner kronor.
18 oktober 2022

Vinge biträdde Nordea i samband med Karo Intressenters bud på Karo Pharma

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Corporate Finance i samband med uppdraget att avge en så kallad fairness opinion avseende Karo Intressenter AB:s uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma AB.
19 september 2022

Vinge företräder Vimian i samband med en riktad nyemission om cirka 1 500 MSEK

Vinge företräder Vimian i samband med en riktad nyemission, varigenom bolaget tillförs cirka 1 500 MSEK före transaktionskostnader.
16 september 2022

Vicore Pharma Holding förvärvar INIM Pharma

Vinge företräder aktieägarna i INIM Pharma vid försäljning av bolaget till Vicore Pharma Holding, som är noterat på First North. INIM Pharma utvecklar en ny lokal behandling av svåra ovanliga lungsjukdomar som t.ex. idiopatisk lungfibros. 
3 juli 2018