Sofia Haggren

Associate
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 2022

Erfarenhet

  • Summer associate, Linklaters Advokatbyrå, 2020
  • Summer associate, Advokatfirman Vinge, 2021
  • Student co-worker, Hannes Snellman Advokatbyrå, 2019-2020

Uppdrag

Uppdrag 27 mars 2024

Vinge biträder Bilia vid refinansiering

Vinge biträder Bilia AB (publ) vid dess refinansiering av revolverande lån- och kreditfaciliteter på…

Uppdrag 17 januari 2024

Vinge företräder Attendo i samband med förvärvet av Team Olivias omsorgsverksamhet

Vinge har företrätt Attendo, Nordens största omsorgsföretag, i samband med ingående av avtal för för…

Uppdrag 20 december 2023

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.

Vinge har biträtt Svea Bank AB (“Bolaget”) vid dess emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK…

Uppdrag 14 december 2023

Vinge biträder Region Uppsala vid emission av innovativ hälsoobligation

Vinge biträder Region Uppsala i samband med dess emission av en s.k. hälsoobligation till ett belopp…

Uppdrag 4 november 2022

Vinge har biträtt Ambea AB (publ) i samband med dess refinansiering

Vinge har biträtt Ambea AB (publ), Skandinaviens ledande omsorgsföretag, i samband med refinansierin…