Albert Wållgren

Albert Wållgren gick sin sjätte termin på juristprogrammet vid Lunds universitet när han deltog i den allra första omgången av Vingeveckan år 2007. Idag är han delägare på Vinge och tillsammans med ett par delägarkollegor ansvarig för ett eget team inom bank och finans i Stockholm.

”Att genuint engagera sig i klientens affär” beskriver Albert som den viktigaste framgångsfaktorn. Den synen har Albert haft med sig genom sin karriär på Vinge, från tiden som student under Vingeveckan och tjänsten som sommarnotarie, till rollen som biträdande jurist och numera delägare. 

När Albert först klev in på Stockholmskontoret under Vingeveckan var han inte alls säker på att det var den affärsjuridiska riktningen han ville gå. ”Som student ska man utforska alla möjligheter, det man i ena stunden tror är rätt för en kanske inte känns rätt i nästa”. Albert beskriver vidare hur Vingeveckan är en bra chans att få inblick i en annars rätt så svåråtkomlig bransch för studenter.

Jag fick en bra inblick i hur en affärsjuridisk byrå fungerar i kombination med hur just Vinge är som arbetsplats.

Utöver caseövningar, föreläsningar och det sociala umgänget under veckan, var detta något som Albert minns som särskilt lärorikt. En av Vinges klienter höll dessutom ett föredrag om vad man från klientperspektivet söker hos en juridisk rådgivare. Det var ett värdefullt perspektiv som ger insikt än idag.  

Under sina sju år som biträdande jurist arbetade Albert med olika klienter och projekt som alla bidrog till unika utmaningar. Han har även fått prova på juridiken i andra världsdelar genom att lånas ut från Vinge, ett så kallat ”secondment”, på europeiska investeringsbanken i Luxemburg och på en amerikansk partnerbyrå i New York och London. Utlandsvistelserna var en fantastisk möjlighet som Albert värderar högt på listan av erfarenheter genom åren. 

Det roligaste med jobbet som affärsjurist på Vinge beskriver Albert som engagemanget i klienten och den ömsesidiga tilliten som uppstår när man arbetar mot samma mål i ett visst projekt. Det handlar bland annat om att få klienten att våga ta väl avvägda risker. ”Jag tror på risk‑reward. Det gäller att måla upp hela riskbilden, vår rådgivning skall på så sätt vara riskfri, men samtidigt vägleda klienten i vilka risker som i vissa situationer kan vara värda att ta. Om man inte tar några risker, så blir ju också uppsidan begränsad”. 

Albert berättar hur klienter ibland kommer till Vinge med endast en vision. Genom att då tillsammans med klienten formulera konkreta uppdrag och målsättningar, resulterar det i att Albert och hans kollegors roll blir betydligt större. Det kan exempelvis vara ett samhällsbyggande projekt där vi till viss del är med och påverkar vilken riktning projekt tar, och var man hamnar i slutändan.

Vinge arbetar med några av de mest intressanta uppdragen inom svensk och internationell affärsjuridik. Trots det, är det bästa med att jobba på Vinge, enligt Albert, företagskulturen.

På Vinge värnar man om individen, alla är olika, alla har starka och svaga sidor, men alla tillåts utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Jag känner att jag personligen gör skillnad för att jag får vara mig själv, samtidigt som jag jobbar i team mot ett gemensamt mål.

Han beskriver även det affärsmässiga engagemanget som kännetecknar Vinge, ”alla är drivna och engagerade i projekten. Vi jobbar mycket men man känner hela tiden att man är en del av ett lag med framåtanda”. 

Här kan du läsa mer om Vingeveckan.

Lär känna fler av våra medarbetare

Samra Baytar

Samra Baytar

När Mercedes Lennartsson Anderås började på Vinge i Göteborg var hon först tveksam. Skulle en hårdrocksfantast verkligen passa in?

Adam Sundqvist

Adam Sundqvist

Kärleken till siffror avgjorde Adam Sundqvists val av yrke och chefens driv och vision hans val av arbetsplats.

Fredrika Hjelmberg

Fredrika Hjelmberg

"Camp Vinge var en två dagars investering – jag lärde mig så otroligt mycket om affärsjuridik och Vinge, men också om mig själv” berättar Fredrika.