Maja Prahl

Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 2021

Erfarenhet

  • Deloitte, skattejurist, 2021-2022

Uppdrag

Uppdrag 16 december 2022

Vinge biträder Intrum vid obligationsemission om EUR 450m

Vinge biträder Intrum AB (publ) vid dess emission av seniora, säkerställda fastränteobligationer om…

Uppdrag 16 december 2022

Vinge företräder Acrinova AB (publ) i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets listbyte til…