Calle Tengwall Pagels

Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2021
  • Uppsala universitet, ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi, 2021

Erfarenhet

  • Legal Intern, SEB, 2020-2021
  • Talangpool, Vinge 2019-2020
  • Sommarnotarie, Vinge, 2019
  • Sommarnotarie, Linklaters, 2018

Uppdrag

Uppdrag 17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer…

Uppdrag 14 mars 2023

Vinge biträder Svea Bank AB med emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT…

Uppdrag 22 februari 2023

Vinge biträder Scandic i samband med kreditfaciliteter om 3,45 miljarder kronor

Vinge har företrätt Scandic Hotels Group AB (publ) i samband med ingåendet av ett kreditfacilitetsav…

Uppdrag 16 december 2022

Vinge biträder Intrum vid obligationsemission om EUR 450m

Vinge biträder Intrum AB (publ) vid dess emission av seniora, säkerställda fastränteobligationer om…

Uppdrag 22 november 2022

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Holmströms Rör

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärven av Holmströms Rör AB, Holmströms Rör…

Uppdrag 19 oktober 2022

Vinge har biträtt NatWest Markets N.V. med utökning av värdepapperisering

Vinge har biträtt NatWest Markets N.V. som senior långivare i samband med ändring av ett existerande…

Uppdrag 13 september 2022

Vinge har företrätt GeneraLife i samband med dess förvärv av Liviokoncernen

Vinge har företrätt GeneraLife, en av Europas största fertilitetskliniker som ägs av KKR i samband m…

Uppdrag 13 september 2022

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Gullikssons El, Elkalkyl och Elprojektering samt Reglerab

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärven av J. Gullikssons El Aktiebolag, Elk…

Uppdrag 27 maj 2022

Vinge företräder Main Capital Partners vid förvärvet och förvärvsfinansieringen av King Software

Vinge har biträtt Main Capital Partners och dess portföljbolag Björn Lundén med dess förvärv och för…

Uppdrag 27 januari 2022

Vinge har företrätt Eleda Infra Services Group (”Eleda”) i samband med förvärv av G Construct AB (”G Construct”)

G Construct är ett mark- och anläggningsföretag som är baserat i Enköping och är specialiserade på u…