Calle Tengwall Pagels

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2021
  • Uppsala universitet, ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi, 2021

Erfarenhet

  • Legal Intern, SEB, 2020-2021
  • Talangpool, Vinge 2019-2020
  • Sommarnotarie, Vinge, 2019
  • Sommarnotarie, Linklaters, 2018

Uppdrag

Uppdrag 27 maj 2022

Vinge företräder Main Capital Partners vid förvärvet och förvärvsfinansieringen av King Software

Vinge har biträtt Main Capital Partners och dess portföljbolag Björn Lundén med dess förvärv och för…

Uppdrag 27 januari 2022

Vinge har företrätt Eleda Infra Services Group (”Eleda”) i samband med förvärv av G Construct AB (”G Construct”)

G Construct är ett mark- och anläggningsföretag som är baserat i Enköping och är specialiserade på u…