Nyhet

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Malmö- och Stockholmskontor

30 juni 2022

Advokaterna Daniel Daun och Victor Ericsson vid Vinges Malmö- respektive Stockholmskontor har valts in till nya delägare från och med 1 januari 2023. Jacob Jeanrond, Caroline Krassén, Henrik Schön, Maria Dahlin Kolvik, Sara Strandberg och Linn Adelwald har utsetts som counsels vid Vinges Stockholmskontor.

Det är med stor glädje som vi välkomnar våra nya delägare och counsels i sina roller. De är inte bara skickliga experter utan också viktiga kulturbärare. Som firma står vi starkare än någonsin, och våra medarbetare är en instrumentell del i det. Genom dessa utnämningar förstärker vi långsiktigt Vinges erbjudande på ett antal områden som efterfrågas av våra klienter och alltså är centrala för vår affär, säger Maria‑Pia Hope, Managing Partner.

 

Följande advokater har valts in som delägare:

Victor Ericsson, Tax

Daniel Daun, M&A och Processrätt

 

Följande counsels har utsetts:

Jakob Jeanrond, EU, Competition & Regulatory

Caroline Krassén, Financial Services

Henrik Schön, Financial Services

Maria Dahlin Kolvik, M&A

Sara Strandberg, Arbetsrätt

Linn Adelwald, Bank & Finans

 

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022