Samra Baytar

Näringslivet har alltid intresserat Samra Baytar och som M&A-jurist får hon vara mitt i affärslivet. Att förhandla och driva klientens affär sporrar lika mycket som att sätta sig in i utmanande juridik. 

Samra, är ursprungligen från Linköping och har både civilekonom och juristexamen. Hon började jobba på Vinges Stockholmskontor redan under studietiden, först i Talangpoolen för att sedan välja att göra sin uppsatspraktik på Vinge. 

Från start har Samra arbetat i M&A‑gruppen och även idag är det transaktionsjuridik inom Private M&A som står på agendan. 
”Näringslivet har alltid intresserat mig och som M&A‑jurist är jag mitt i affärslivet. Det trivs jag med. En viktig del i min rådgivarroll är att vara drivande i klientens affär, att förhandla och att jobba proaktivt. Juridiken är grunden och den är många gånger mer komplex inom M&A än vad många tror. Jag gillar den utmaningen. Och att skriva och förhandla avtal ‑ det är något jag verkligen tycker är roligt”, berättar Samra.

På Vinge fick jag stort ansvar tidigt och det passar mig. Jag tycker Vinge är bra på att se den enskilde individen och att lyfta den. Det finns utrymme att engagera sig utöver klientarbetet för den som vill. Själv har jag har alltid varit intresserad av organisationsfrågor och jag är bland annat med i Vinges rekryteringsgrupp. Jag arbetar även med Vinges mångfaldsprojekt där vi samarbetar med gymnasieskolor för att få fler med utländsk bakgrund att söka sig till juristprogrammet.

Samra är inne på sitt fjärde år som M&A‑jurist och hon är oftast projektledare i de transaktioner hon arbetar med. Bland annat så innebär det att hon koordinerar teamets arbetsinsatser i exempelvis en due diligence innan rapportering går till klienten. Teamets insats, allas enskilda kompetenser och erfarenheter, bidrar sammantaget till att man gör stor skillnad för klienten. Varje case är unikt och många gånger ställs teamet inför komplexa transaktioner. Det kan exempelvis handla om att en klient behöver sälja ett bolag som går dåligt. Hur ska det avyttras på bästa sätt? Hur ska en omorganisation genomföras från ett arbetsrättsligt perspektiv? Vilka detaljer betyder mest för klienten och vad vet vi om köparna? 

Varje transaktion har sina utmaningar och det är en rolig del i jobbet att få sätta sig in i nya projekt, nya företagsstrukturer, branscher och ledningsgrupper. Förväntan som ligger i luften innan projektet startat är nästan magisk” enligt Samra.

”Resultatet och återkopplingen efter ett avslutat framgångsrikt projekt ger också mycket energi” berättar hon och tillägger: ”det är alltid en teamkänsla”. 

Ett transaktionsprojekt består vanligtvis av en ansvarig delägare, en senior jurist, en jurist som jobbat i två till tre år och en nyanställd jurist. Samra beskriver hur hon blir sedd av kollegor på alla nivåer, och att kulturen i arbetsprocessen är inkluderande. På Vinge är lyhördheten grundläggande och sammanhållningen viktig. 

Lär känna fler av våra medarbetare

Albert Wållgren

Albert Wållgren

Albert Wållgren gick sin sjätte termin på juristprogrammet vid Lunds universitet när han deltog i den allra första omgången av Vingeveckan år 2007. Idag är han delägare på Vinge och tillsammans med et

Fredrika Hjelmberg

Fredrika Hjelmberg

"Camp Vinge var en två dagars investering – jag lärde mig så otroligt mycket om affärsjuridik och Vinge, men också om mig själv” berättar Fredrika.

Adam Sundqvist

Adam Sundqvist

Kärleken till siffror avgjorde Adam Sundqvists val av yrke och chefens driv och vision hans val av arbetsplats.