Olof Jisland

Delägare Advokat
 • Stockholm
 • Språk:
  Svenska, Engelska

Olof Jisland har försett företag och dess ägare med rådgivning i mer än 30 år. Hans verksamhetsområde är brett med fokus på bolagsrätt, M&A, fastigheter, IP- och marknadsrätt samt Family Business. Olof har också många uppdrag gällande sk private enforcement i kartellärenden. Olof tillhörde Vinges företagsledning i ett 10-tal år.

Utbildning

 • Uppsala universitet, jur kand, 1988
 • Sjörättsexamen, Olso universitet, 1988
 • Studier i amerikansk rätt vid University of Minnesota, 1986

Övriga meriter

 • Vinge, 1988 -
 • Managing Partner Vinge 2004-2013
 • Styrelseledamot Advokatfirman Vinge 2004-2013
 • Styrelseledamot Västra Avdelningen Sveriges Advokatsamfund 2008-2014
 • Styrelsesekreterare Thomas Concrete Group AB
 • Rådgivare FBN Family Business Network Sweden

Utmärkelser

Uppdrag

Uppdrag 3 maj 2023

Vinge biträdde Platzer Fastigheter vid förvärvet av tre fastigheter i Sörred Logistikpark.

Förvärven skedde genom bolkag och till ett underliggande fastighetsvärde om 1 478 MSEK. Fastighetern…

Uppdrag 21 december 2022

Vinge biträdde Platzer vid förvärvet av NCCs andel i Kineum

Vinge biträdde Platzer vid förvärvet av NCCs andel i Kineum; en 27 våningar hög destination i Gårda,…

Uppdrag 8 november 2022

Vinge företräder LKAB i samband med dess investering i den hållbara producenten av sällsynta jordartsmetaller, REEtec.

Vinge har biträtt Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) (“LKAB”) i samband med dess investering i REEte…

Uppdrag 5 juli 2022

Platzers försäljning av bostadsbyggrätt i Gamlestadens Fabriker till JM

Vinge biträdde Platzer när försäljningen av en bostadsbyggrätt i Gamlestadens fabriker till JM genom…

Uppdrag 9 juni 2022

Platzers försäljning av del av Arendal till Göteborgs Hamn

Vinge biträdde Platzer när försäljningen av en del av området Arendal (108 000 kvm mark och 69 000 k…

Uppdrag 1 oktober 2021

Vinge biträdde Platzer vid försäljning till Göteborgs Hamn

Vinge biträdde Platzer Fastigheter vid försäljningen av fastigheten Göteborg Arendal 764:720 innefat…

Uppdrag 1 oktober 2021

Vinge biträdde Platzer vid förvärvet av MIMO

Vinge biträdde Platzer vid förvärvet av fastigheten MIMO i Mölndal med en total bruttoarea om cirka…

Uppdrag 2 juli 2021

Vinge biträdde Platzer Fastigheter vid kombinationsaffär med Volvo Cars.

Affären innefattade ett nyutvecklingsprojekt av en logistikfastighet om 20.000 kvm som Volvo Cars ko…

Uppdrag 29 juni 2021

Platzer förvärvar från Higab för 1,9 mdkr

Vinge biträdde Platzer Fastigheter vid förvärvet av tre fastigheter på Medicinareberget i Göteborg o…

Uppdrag 9 december 2020

Vinge biträdde vid prefabaffär

Vinge biträdde när Thomas Concrete Group AB förvärvade Sollebrunns Betongelement AB som är en framgå…

Uppdrag 13 oktober 2020

Vinge biträdde när Platzer och Bockasjö utökar sitt samarbete inom logistikfastigheter

Vinge biträdde när Sörreds Logistikpark, som drivs gemensamt av Platzer och Bockasjö, förvärvar en f…

Uppdrag 1 september 2020

Vinge biträdde Platzer vid förvärv från AFA

Vinge biträdde Platzer Fastigheter vid förvärvet av den fastighet på Västra Hamngatan 3 i Göteborg s…

Uppdrag 9 april 2020

Vinge biträdde Platzer i samband med förvärv

Vinge biträdde Platzer när joint venture-bolaget Sörreds Logistikpark bildades ihop med Bockasjö och…

Uppdrag 25 mars 2020

Vinge biträdde Alhem Fastigheter AB vid försäljning

Vinge biträdde Alhem Fastigheter AB vid försäljningen av ett nybyggt äldreboende i Gävle till SPP Fa…

Uppdrag 24 september 2019

Vinge har företrätt EQT AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt EQT AB (publ) (”EQT”) i samband med erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockho…

Uppdrag 12 april 2019

Vinge biträdde vid affär mellan Platzer och Länsförsäkringar

Vinge biträdde Platzer Fastigheter när bolaget träffade avtal med Länsförskringar Göteborg och Bohus…

Uppdrag 20 februari 2019

Vinge biträdde Wingårdhs

Vinge biträdde Wingårdh Ägande AB, som ägs av arkitekten Gert Wingårdh, när bolaget blev delägare i…

Uppdrag 9 november 2018

Vinge biträdde när Rex bytte ägare

Vinge biträdde Paradrestauranger AB vid förvärvet av Maincourse i Umeå AB som driver nöjespalatset R…

Uppdrag 5 juli 2018

Vinge företräder Platzer vid miljardköp från Vasakronan

Vinge biträdde Platzer Fastigheter vid dess förvärv av två fastigheter i stadsdelen Gårda i Göteborg…

Uppdrag 21 juni 2018

Tillberg Design får nya delägare

Vinge biträdde de tre ägarna till Tillberg Design när bolaget fick nya delägare i form av dels AB Ma…

Uppdrag 15 juni 2018

Nobina förvärvar Samtrans

Samtrans, som är den ledande aktören inom särskild kollektivtrafik i Stockholmsområdet, har förvärva…

Uppdrag 18 april 2018

Platzer avyttrar fastighet i Långedrag

​Vinge biträdde när Platzer Fastigheter avyttrade kontorsfastighet i Långedrag utanför Göteborg till…

Uppdrag 5 mars 2018

Vinge biträdde Platzer Fastigheter

Vinge biträdde Platzer Fastigheter när Skanska tecknade avtal med Platzer Fastigheter, Ytterbygg och…

Uppdrag 16 februari 2018

Christian Berner förvärvar Zander & Ingeström

Christian Berner Tech Trade AB har tecknat avtal om förvärv av samtliga akitier i Zander & Inges…

Uppdrag 2 december 2017

Vinge biträdde Ernström & C:o

Vinge biträdde Ernström & C:o vid investering och förvärv av aktier i CellMark Investment. Ernst…

Uppdrag 17 november 2017

Vinge biträdde säljarna Ferno Norden AS och Ferno LLC

​Vinge biträdde säljarna Ferno Norden AS och Ferno LLC vid försäljningen av AB Germa till ADDvise G…

Uppdrag 10 juli 2017

Vinge biträdde Platzer vid försäljning av byggrätter i Södra Änggården

Vinge biträdde Platzer vid dess försäljning av byggrätter i Södra Änggården till bostadsutvecklarna…

Uppdrag 7 juni 2017

Vinge biträder Platzer vid försäljning

Vinge biträdde Platzer vid försäljning av Säve Depå till Serneke. Underliggande fastighetsvärde 100…

Uppdrag 17 mars 2017

Vinge biträder i betongaffär

​Vinge biträder Thomas Betong AB (som ingår i Thomas Concrete Group) vid förvärv av Kewabs betongver…

Uppdrag 8 februari 2017

Vinge har företrätt Adapta Fastigheter i samband med affär med tjänstepensionsbolaget Alecta

Vinge har företrätt Adapta Fastigheter i samband med dess försäljning av hälften av aktierna i Adapt…

Nyhet

Möjliga avtalsrättsliga invändningar enligt svensk rätt till följd av Covid-19
Nyhet 12 mars 2020

Möjliga avtalsrättsliga invändningar enligt svensk rätt till följd av Covid-19

Utbrottet av coronaviruset (”Covid-19”) har fått stor påverkan på både människor och företag. Covid-…

Uppsving för stiftelser
Nyhet 28 november 2019

Uppsving för stiftelser

Stockholms grupp Corporate Commercial ser sedan i somras en betydande ökning av uppdrag där stiftels…