Johanne Örnfeldt Svensson

Biträdande jurist
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Danska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2021

Erfarenhet

  • Uppsatspraktikant, Advokatfirman Vinge,  2020

Uppdrag

Uppdrag 6 april 2021

Vinge företräder BHG Group i förvärv av Hafa Bathroom Group

Vinge företräder BHG Group AB (publ) i samband med dess förvärv av 94% procent av aktierna i Hafa Ba…

Uppdrag 19 mars 2021

Vinge företräder BHG Groups dotterbolag Nordic Nest i förvärv av Svenssons i Lammhult

Vinge företräder BHG Group AB (publ) i samband med dess dotterbolag Nordic Nests förvärv av E. Svens…