Anna Edström

Managing Partner Skåne Delägare Advokat
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • King's College London (Master of Commercial and Corporate Law, 1999)
  • Lunds Universitet (jur kand, 1997)

Erfarenhet

  • Philips Fox, Sydney, 2005-2006

Uppdrag

Uppdrag 17 september 2021

Vinge företräder grundare och storägare i försäljning av Dynamic Code AB

Vinge företräder grundare och storägare i samband med försäljning av Dynamic Code AB.

Uppdrag 12 augusti 2021

Vinge biträder Qlik vid förvärvet av NodeGraph

Qlik® är ledande inom visuell dataanalys. Qliks produkter tillgodoser kundernas växande behov inom a…

Uppdrag 2 juli 2021

Vinge företräder Profoto i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Profoto Holding AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Prospektet…

Uppdrag 28 juni 2021

Vinge biträder ZetaDisplay i budet från Hanover

Hanover Active Equity Fund II har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i ZetaDisplay AB (pu…

Uppdrag 24 juni 2021

Vinge företräder ett konsortium lett av Advent International vid dess förvärv av Hoist Group Holding Intressenter AB (publ)

Vinge tillsammans med Weil, Gotshal & Manges LLP företräder ett konsortium lett av Advent Internatio…

Uppdrag 1 januari 2021

Vinge har biträtt Nordion Energi AB i samband med förvärvet av Falbygden Energi AB

Vinge har biträtt Nordion Energi AB i samband med förvärvet av Falbygden Energi AB (”FEAB”) från Inf…

Uppdrag 18 december 2020

Vinge biträder Fastighets AB Trianon i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har biträtt Fastighets AB Trianon (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North P…

Uppdrag 27 november 2020

Vinge företräder Re:NewCell i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

Vinge företräder Re:NewCell AB i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Uppdrag 21 augusti 2019

Vinge biträdde i samband med Monterros förvärv av aktier i Specops Software

Vinge företrädde grundare och övriga aktieägare i samband med att Monterro förvärvade majoriteten av…

Uppdrag 15 maj 2019

Vinge företräder vid försäljning av skolverksamhet

Vinge har företrätt säljarna i samband med dels försäljningen av Brunnby skola genom Montessoriförsk…

Uppdrag 14 mars 2019

Vinge biträder Active Biotech i fastighetsaffär

Active Biotech AB (publ) har träffat avtal om avyttring av fastigheten Forskaren 1 i Lund till ett i…

Uppdrag 11 mars 2019

Vinge biträder CGI i budet på Acando

CGI Inc. har lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Acando AB (pub…

Uppdrag 5 februari 2019

Vinge har företrätt OGI vid försäljningen av Montako till finska Inlook Group

Vinge har biträtt Olsson Groth Invest AB i samband med försäljningen av företagsgruppen Montako till…

Uppdrag 14 december 2018

Vinge företräder Dole Food Company, Inc., i samband med försäljning

Vinge företräder Dole Food Company, Inc., i samband med försäljning av samtliga aktier i Saba Fresh…

Uppdrag 12 december 2018

Vinge har företrätt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, del av Danske Bank, i samband med försäljning

Vinge har företrätt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, del av Danske Bank, i samband med f…

Uppdrag 14 september 2018

Vinge har biträtt Skellefteå Kraft i samband med deras investering i Northvolt.

Vinge har biträtt Skellefteå Kraft i samband med deras investering i Northvolt.

Uppdrag 8 maj 2018

Vinge företräder ABG Sundall Collier i förvärv

Vinge företrädde ABG Sundal Collier i förvärvet av verksamheten inom uppdragsanalys, plattformen ”In…

Uppdrag 28 mars 2018

Vinge har företrätt OGI i samband med försäljningen av Swedsecur till Valedo Partners

Vinge har företrätt Olsson Groth Invest AB i samband med försäljningen av Swedsecur AB till Valedo P…

Uppdrag 22 september 2017

Vinge företräder vid försäljningen av Palmlunds skolor

Vinge har företrätt Ek & Palmlund AB m.fl. säljare i samband med försäljningen av Palmlunds Skol…

Uppdrag 30 juni 2017

Vinge företrädde en fond administrerad av BlackRock

Vinge företrädde en fond administrerad av BlackRock vid förvärv av en vindkraftspark i Svartnäs utan…

Uppdrag 27 juni 2017

Vinge Företräder Håfam Properties

Vinge företräder Håfam Properties AB i samband med avyttringen av fastigheterna Sätofta 2:106, Sätof…

Uppdrag 26 juni 2017

Vinge Biträder Trianon

Vinge biträder Fastighets AB Trianon (publ) i samband med förvärvet av Entréfastigheterna och noteri…

Nyhet

Vinges Private M&A-marknadstrender – Deal Terms-Studie 2019
Nyhet 6 mars 2020

Vinges Private M&A-marknadstrender – Deal Terms-Studie 2019

Vår senaste Deal Terms-studie är nu tillgänglig och ger en detaljerad inblick i avtalsvillkoren vid…

Vinge prisas för jämställdhetsarbete
Nyhet 14 juni 2019

Vinge prisas för jämställdhetsarbete

För sjunde gången – sjätte gången i rad – tar Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige so…

Vinge bästa advokatbyrån för kvinnliga affärsjurister
Nyhet 15 juni 2018

Vinge bästa advokatbyrån för kvinnliga affärsjurister

För sjätte gången – femte gången i rad – tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som…

Vinge prisas för jämställdhetsarbete
Pressmeddelande 15 juni 2016

Vinge prisas för jämställdhetsarbete

Vinge har för fjärde gången fått priset European Women in Business Law – Sweden 2016. Utmärkelsen få…

Tre nya delägare invalda på Vinge i Skåne
Pressmeddelande 22 april 2015

Tre nya delägare invalda på Vinge i Skåne

Advokaterna Anna Edström, Christoffer Thalin och Kristian Ford, samtliga verksamma vid Vinges Malmök…