Felix Möller

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 2020
  • National University of Singapore, 2019

Erfarenhet

  • Legal Trainee, Vinge, 2018
  • Sommarnotarie, Vinge, 2018

Uppdrag

Uppdrag 29 september 2021

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) (”CTEK” eller ”Bolaget”) i samband med dess notering på Nasdaq St…

Uppdrag 20 september 2021

Vinge företräder Bergs Timber i förvärv av Performance Timber Products Group

Vinge företräder Bergs Timber AB (publ) i samband med förvärv av Performance Timber Products Group.

Uppdrag 15 september 2021

Vinge biträder Borgo AB i samband emission av säkerställda obligationer

Vinge har biträtt Borgo i samband med en emission av säkerställda obligationer till ett värde av SEK…

Uppdrag 28 juni 2021

Vinge företräder Embracer i samband med kreditfacilitet om 6 miljarder kronor

Vinge har företrätt Embracer Group AB (publ) i samband med ingåendet av avtal om en ny revolverande…

Uppdrag 21 maj 2021

Vinge biträder Nordea och Swedbank i samband med K2A:s upprättande av MTN-program

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) som ledarbanker och emissionsinstitut i sam…

Uppdrag 18 maj 2021

Vinge har biträtt Lantmännen i samband med dess första gröna obligationsemission om 1 miljard kronor

Lantmännen ek för har uppdaterat sitt MTN-program för att kunna utge gröna obligationer och har i sa…

Uppdrag 5 maj 2021

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s emission av hållbara obligationer

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s (”Bolaget”) emission av en ny senior, icke-säkerst…

Uppdrag 15 januari 2021

Vinge har företrätt Nordea och Swedbank i samband med K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) emission av gröna hybridobligationer.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och bookrunners i samband med…

Uppdrag 18 december 2020

Vinge har företrätt Embracer i samband med ingåendet av ny kreditfacilitet om SEK 3.000.000.000

Vinge har företrätt Embracer Group AB (publ) i samband med ingåendet av avtal om en ny kreditfacilit…

Uppdrag 4 november 2020

Vinge har företrätt Alder II vid investering i Briab

Briab är ett av Sveriges ledande företag inom brandriskprojektering och hantering av brandrisker.

Uppdrag 3 november 2020

Vinge företräder Offentliga Hus i Norden AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Vinge har företrätt Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) i samband med dess notering…

Uppdrag 22 oktober 2020

Vinge företräder Nordic Paper Holding AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt Nordic Paper Holding AB (publ) (”Nordic Paper” eller ”Bolaget”) i samband med de…

Uppdrag 16 oktober 2020

Vinge biträder Amasten i budet på SSM

Vinge biträder Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) i samband med dess offentliga uppköpserbjuda…

Uppdrag 8 juli 2020

Vinge biträder Cinvens portföljbolag Partner in Pet Food i samband med dess förvärv av Doggy

Vinge biträder Cinvens portföljbolag Partner in Pet Food, en ledande europeisk producent av djurmat,…

Uppdrag 3 april 2020

Vinge har biträtt Main Capital vid dess förvärv av Alfa Kommun & Landsting AB och Safe Care Svenska AB

Alfa Kommun & Landsting AB och Safe Care Svenska AB utvecklar och tillhandahåller mjukvarulösningar…