Felix Möller

Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 2020
  • National University of Singapore, 2019

Erfarenhet

  • Legal Trainee, Vinge, 2018
  • Sommarnotarie, Vinge, 2018

Uppdrag

Uppdrag 26 mars 2024

Vinge biträder arrangörer i samband med Sehlhall Fastigheters emission av hållbara obligationer och refinansiering

Vinge biträder arrangörerna i samband med Sehlhall Fastigheter AB:s (”Bolaget”) emission av seniora,…

Uppdrag 13 oktober 2023

Vinge företräder Studentbostäder i Norden AB (publ) i samband med dess företrädesemission och omförhandling av obligationsvillkor

Vinge företräder Studentbostäder i Norden AB (publ), ett fastighetsbolag vars aktier är noterade på…

Uppdrag 21 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna oblig…

Uppdrag 18 augusti 2023

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid dess emission av seniora säkerställda obligationer om 835 miljoner kronor

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emissio…

Uppdrag 16 juni 2023

Vinge har biträtt Sergel Group vid dess emission av seniora säkerställda obligationer om 325 miljoner kronor

Vinge har biträtt Legres AB (publ) (del av Sergel Group) i samband med bolagets emission av seniora…

Uppdrag 12 juli 2022

Vinge har biträtt Moank i samband med emission av primärkapitaltillskott om 150 miljoner SEK

Vinge har biträtt fintech-bolaget Credit Opportunity One AB (publ) (u.n.ä.t. Moank Fintech Group AB…

Uppdrag 3 maj 2022

Vinge biträder Embracer i samband med förvärvsfinansiering om 4 miljarder kronor

Embracer Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva spelutvecklings-studios Crystal Dynamics,…

Uppdrag 11 april 2022

Vinge har biträtt Mayr-Melnhof Group vid dess förvärv av Eson Pac

Eson Pac är en förpackningleverantör specialiserad på läkemedelsförpackningar. Mayr-Melnhof Group (“…

Uppdrag 23 februari 2022

Vinge företräder FSN Capital i samband med förvärv av Seriline

Vinge har företrätt FSN Capital i samband med förvärvet av majoritetsägandet i Seriline AB från dess…

Uppdrag 15 februari 2022

Vinge biträder Borgo i samband förvärv av bolåneportfölj, övertagande av säkerställda obligationer och upprättande av certifikatprogram

Vinge har biträtt Borgo AB (publ) (”Borgo”) i samband med dess förvärv av merparten av Ålandsbankens…

Uppdrag 3 februari 2022

Vinge biträder Borgo i samband med upprättandet av dess MTN- och covered bond-program samt dess första emission av seniora obligationer

Vinge har biträtt Borgo AB (publ) (”Borgo”) i samband med upprättandet av dess obligationsprogram om…

Uppdrag 20 december 2021

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s emission av ytterligare hållbara obligationer

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s (”Bolaget”) emission av ytterligare seniora, icke-…

Uppdrag 16 december 2021

Vinge biträder Embracer i samband med finansieringen av dess tilltänkta förvärv av Asmodee

Embracer Group AB (publ) har ingått i exklusiva förhandlingar för att förvärva Asmodee-koncernen frå…

Uppdrag 15 december 2021

Vinge biträder Sobro vid investering i Sluta Gräv AB

Vinge har biträtt Sobro vid investering i Sluta Gräv. Sobro kommer som ny majoritetsägare tillsamman…

Uppdrag 29 september 2021

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) (”CTEK” eller ”Bolaget”) i samband med dess notering på Nasdaq St…

Uppdrag 20 september 2021

Vinge företräder Bergs Timber i förvärv av Performance Timber Products Group

Vinge företräder Bergs Timber AB (publ) i samband med förvärv av Performance Timber Products Group.

Uppdrag 15 september 2021

Vinge biträder Borgo AB i samband emission av säkerställda obligationer

Vinge har biträtt Borgo i samband med en emission av säkerställda obligationer till ett värde av SEK…

Uppdrag 28 juni 2021

Vinge företräder Embracer i samband med kreditfacilitet om 6 miljarder kronor

Vinge har företrätt Embracer Group AB (publ) i samband med ingåendet av avtal om en ny revolverande…

Uppdrag 21 maj 2021

Vinge biträder Nordea och Swedbank i samband med K2A:s upprättande av MTN-program

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) som ledarbanker och emissionsinstitut i sam…

Uppdrag 18 maj 2021

Vinge har biträtt Lantmännen i samband med dess första gröna obligationsemission om 1 miljard kronor

Lantmännen ek för har uppdaterat sitt MTN-program för att kunna utge gröna obligationer och har i sa…

Uppdrag 5 maj 2021

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s emission av hållbara obligationer

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s (”Bolaget”) emission av en ny senior, icke-säkerst…

Uppdrag 15 januari 2021

Vinge har företrätt Nordea och Swedbank i samband med K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) emission av gröna hybridobligationer.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och bookrunners i samband med…

Uppdrag 18 december 2020

Vinge har företrätt Embracer i samband med ingåendet av ny kreditfacilitet om SEK 3.000.000.000

Vinge har företrätt Embracer Group AB (publ) i samband med ingåendet av avtal om en ny kreditfacilit…

Uppdrag 4 november 2020

Vinge har företrätt Alder II vid investering i Briab

Briab är ett av Sveriges ledande företag inom brandriskprojektering och hantering av brandrisker.

Uppdrag 3 november 2020

Vinge företräder Offentliga Hus i Norden AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Vinge har företrätt Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) i samband med dess notering…

Uppdrag 22 oktober 2020

Vinge företräder Nordic Paper Holding AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt Nordic Paper Holding AB (publ) (”Nordic Paper” eller ”Bolaget”) i samband med de…

Uppdrag 16 oktober 2020

Vinge biträder Amasten i budet på SSM

Vinge biträder Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) i samband med dess offentliga uppköpserbjuda…

Uppdrag 8 juli 2020

Vinge biträder Cinvens portföljbolag Partner in Pet Food i samband med dess förvärv av Doggy

Vinge biträder Cinvens portföljbolag Partner in Pet Food, en ledande europeisk producent av djurmat,…

Uppdrag 3 april 2020

Vinge har biträtt Main Capital vid dess förvärv av Alfa Kommun & Landsting AB och Safe Care Svenska AB

Alfa Kommun & Landsting AB och Safe Care Svenska AB utvecklar och tillhandahåller mjukvarulösningar…