Utbildning

  • Göteborgs Universitet (jur kand, 2007)

Awards

Nyheter

Böcker

Rotterdamreglerna, svensk översättning av den engelska originaltexten. Svenska Sjörättsföreningen, Skrifter nr. 82, Jure AB 2015 19 augusti 2015

Omnämnanden

According to one client, the "very solution-oriented" Michele Fara demonstrates "an excellent understanding of our business" and a "high level of skill within the area of transport and maritime law."  - Chambers Europe 2018