Utbildning

  • Göteborgs Universitet (jur kand, 2007)

Awards

Nyheter

Sex nya delägare till Vinge

6 september 2016

Böcker

Rotterdamreglerna, svensk översättning av den engelska originaltexten. Svenska Sjörättsföreningen, Skrifter nr. 82, Jure AB 2015 19 augusti 2015

Omnämnanden

According to one client, the "very solution-oriented" Michele Fara demonstrates "an excellent understanding of our business" and a "high level of skill within the area of transport and maritime law."  - Chambers Europe 2018