Nyhet

Vingemedarbetare bakom kapitel om sjörätt i Sverige

Advokaterna Michele Fara, Ninos Aho, Paula Bäckdén och Anders Leissner har bidragit med ett avsnitt i den nyligen publicerade Law and Practice Guide i ”Chambers and Partners Global Practice Guide” avseende Sjörätt i Sverige.

Läs guiden här

Om författarna

Michele Fara är specialiserad på tvistlösning, sjö- och transporträtt och kommersiella avtal. Michele leder  byråns verksamhet inom sjö- och transporträtt, och anlitas regelbundet av såväl aktörer inom transport och logistik som industriföretag och försäkringsbolag för i princip alla typer av frågeställningar på området. 

Ninos Aho är delägare i Vinges tvistlösningsgrupp och har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i allmän domstol, förvaltningsdomstol och skiljeförfaranden. Ninos är också specialiserad i sjö- och transporträtt och biträder i alla typer av transportsätt såsom sjötransport, vägtransport och spedition, järnvägstransport, flygtransport, logistik (3PL) samt i transporträttsliga försäkringsärenden. 

Paula Bäckdén har en doktorsexamen i sjörätt och specialiserar sig på sjö- och transporträtt, inklusive tvistlösning och kommersiella avtal. Hon har också särskild kunskap inom försäkringsrätt och bistår klienter i försäkringstvister, särskilt inom sjöförsäkring. Paula Bäckdén är även utsedd till Sveriges dispaschör.

Anders Leissner är advokat på Vinge och har stor erfarenhet från arbete med frågor som rör internationell handel. Anders har tidigare varit bolagsjurist och arbetat praktiskt med shippingjuridik och compliance relaterade handelsfrågor i mer än 20 år. Anders har speciell erfarenhet inom internationella sanktioner och exportkontroll och bistår dagligen svenska och utländska bolag med rådgivning och riskbedömningar. Han föreläser och har anlitats som expert av media vid ett flertal tillfällen.