Nyhet

Highlights från HD 2020

18 februari 2021 Highlight HD Tvistlösning

Den 29 januari gick vi igenom och sammanfattade ännu ett år av rykande färsk rättspraxis från Högsta domstolen. Nu har du möjlighet att se det i efterhand här.

Se hela seminariet här

 

Med utgångspunkt i några av de mest intressanta förmögenhetsrättsliga avgörandena från det gångna året  diskuterar vi bland annat huruvida HD har eller inte har släppt en bomb i den svenska inomkontraktuella skadeståndsrätten och förändrat denna i grunden, hur man egentligen ska gå tillväga vid hävning av ett avtal, om Svenska företag nu, likt amerikanska, kan förväntas bli föremål för e-Discovery i mycket högre utsträckning, och hur HD ännu en gång utvecklat det köprättsliga felansvaret. 

 

Highlights från HD är en återkommande seminarieserie där några av HD:s främsta affärsjuridiska avgöranden från föregående år presenteras.

Relaterade nyheter

HD: upphovsrätt i Arbetsdomstolen

Om man som arbetsgivare låter inhyrd eller anställd personal producera upphovsrättsskyddade verk, såsom filmer och figurer, vem äger då rättigheterna? Charlotte Forssander beskriver i vår seminarieserie ’Highlights från HD’ en dom rörande barnprogrammet Babblarna som prövats i Arbetsdomstolen.
25 juni 2020 Highlight HD

HD: Den ej återuppväckta fodran

Silvia Pavlica Dahlberg presenterar ett HD-mål som behandlar frågan om preskription.
20 augusti 2019 Highlight HD

HD: Advokatens skadeståndsansvar

Yohanna Öhrnegård och Fredrik Sonander presenterar ett HD-avgörande som beskriver advokatens skadeståndsansvar.
17 maj 2019 Highlight HD