Utbildning

  • Lunds Universitet, juristexamen, 2019

Erfarenhet

  • Uppsatspraktikant, Advokatfirman Vinge, 2018

Övriga meriter

  • University of California, Los Angeles, 2017/2018
  • Statsvetenskap, Lunds Universitet, 2013