Uppdrag

Vinge har biträtt CAREL Industries S.p.A i samband med förvärv

CAREL Industries S.p.A har ingått ett bindande avtal om att förvärva 82,4% av aktierna i Kiona Holding AS, en ledande norsk Software as a Service ("SaaS") leverantör av prop-tech lösningar för optimering av energiförbrukning och digitalisering av byggnader inom detaljhandel och industriell kylning, offentliga, kommersiella och flerbostadsfastigheter. Förvärvspriset för 100% av aktierna baserar sig på ett enterprise value om 2.350.000.000 NOK (ca 2,428,255,000 SEK).

Vinge agerade ombud åt CAREL i de svenska frågorna i samband med transaktionen. Vinge biträdde CAREL tillsammans med Thommessen.

CAREL, baserat i Italien och noterat på börsen i Milano, är en global ledare inom design, produktion och marknadsföring av tekniskt avancerade komponenter och lösningar för utmärkt energieffektivitet vid kontroll av värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) och kylutrustning och system.

Vinges team bestod huvudsakligen av Henrik Borna (M&A/IT), Niklas Törnell (M&A), Jonatan Karlsson (M&A) och Sophia Reutercrona (Arbetsrätt)

Relaterat

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansiering om cirka 144 miljoner kronor. Vinge företrädde SAGA Diagnostics i samband med transaktionen.
28 september 2023

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).
27 september 2023

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.
25 september 2023