Uppdrag

Vinge har biträtt CAREL Industries S.p.A i samband med förvärv

CAREL Industries S.p.A har ingått ett bindande avtal om att förvärva 82,4% av aktierna i Kiona Holding AS, en ledande norsk Software as a Service ("SaaS") leverantör av prop-tech lösningar för optimering av energiförbrukning och digitalisering av byggnader inom detaljhandel och industriell kylning, offentliga, kommersiella och flerbostadsfastigheter. Förvärvspriset för 100% av aktierna baserar sig på ett enterprise value om 2.350.000.000 NOK (ca 2,428,255,000 SEK).

Vinge agerade ombud åt CAREL i de svenska frågorna i samband med transaktionen. Vinge biträdde CAREL tillsammans med Thommessen.

CAREL, baserat i Italien och noterat på börsen i Milano, är en global ledare inom design, produktion och marknadsföring av tekniskt avancerade komponenter och lösningar för utmärkt energieffektivitet vid kontroll av värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) och kylutrustning och system.

Vinges team bestod huvudsakligen av Henrik Borna (M&A/IT), Niklas Törnell (M&A), Jonatan Karlsson (M&A) och Sophia Reutercrona (Arbetsrätt)

Relaterat

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande digitala tjänsteleverantör för entreprenörer och små och medelstora företag och som stöds av Hg, en ledande investerare i Europeiska och transatlantiska mjukvaru- och tjänsteföretag.
23 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024