Nyhet

Nya stipendiater i Vinges mångfaldsprojekt

13 juni 2019 Karriär

För 16:e året i rad delar Vinge ut stipendier till gymnasiestudenter inom ramen för Vinges mångfaldsprojekt. Eleverna premieras för särskilt goda studieresultat, civilkurage och satsning på juridikstudier.   

Mottagarna av juridikstipendiet får, när de börjat studera på juristprogrammet, en stipendiesumma samt en fadder och en sommarnotarieplats. Sedan projektet drog igång 2002 har mängder av gymnasielever på våra samarbetsskolor kommit i kontakt med Vinge. Vi har sedan starten delat ut 175 stipendier.

Stipendieutdelning på Angeredsgymnasiet. Artjola Mata och Neda Mohamed Ali tillsammans med Vinges Stina Karinsdotter. På bilden saknas stipendiaten Diana Kadir.  

Mångfaldsprojektet är en del i Vinges ambition att sprida kunskap, verka för större mångfald inom den svenska juristkåren samt öka inkluderingen på den svenska arbetsmarknaden. Förutom att sprida kunskap i skolorna om hur det är att arbeta som jurist arbetar man med att uppmuntra eleverna att satsa på högre utbildning, och juristutbildning i synnerhet.

Stipendiater från S:t Botvids Gymnasium: Jessica Safoo, Devanshi Gandhi och Botrus Botrus. Med på bilden är också Vinges Anna-Karin Alin och Sanna Erixon som delade ut stipendierna.

Temadagar  
Under våren arrangerades Vinges återkommande temadagar för studenterna. Förutom besök på tingsrätten ingick i programmet att träffa representanter från rättsväsendet, såsom domare, åklagare och försvarsadvokater. På Vinges tre kontor fick studenterna sedan träffa såväl våra egna affärsjurister som inbjudna bolagsjurister. Temadagen syftar till att ge eleverna en inblick i juristens vardag och samtidigt visa bredden på de yrken som en jurist kan ägna sig åt.

Verka för större mångfald
Både Sophia Reutercrona, biträdande jurist i Malmö och Hayaat Ibrahim, biträdande jurist i Stockholm, är överens om att Mångfaldsprojektets arbete är viktigt och att det gör skillnad.

”Det bästa med programmet är att vi förhoppningsvis kan bidra till att juristkåren kan breddas och spegla den mångfald som finns i samhället”, säger Sophia.

”Det Vinge gör kan faktiskt göra en stor skillnad för enskilda individer”, fortsätter Hayaat. Vi på Vinge har en fantastisk möjlighet att få vara förebilder för dessa elever. Det bästa med arrangemanget är att det förhoppningsvis ger dem inspiration att studera vidare.”

Skolorna som ingår i projektet är Borgarskolan i Malmö, Angeredsgymnasiet i Göteborg samt S:t Botvids gymnasium och Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm.