Uppdrag

Vinge har biträtt atNorth AB

16 oktober 2023 M&A GDPR Bank och finans

Vinge har biträtt atNorth AB, ett ledande nordiskt datacenterföretag som erbjuder ansvarsfulla, energieffektiva, kostnadsoptimerade datacenterhotell och högpresterande databehandlingstjänster, i samband med dess förvärv av Gompute och dess spanska dotterbolag.

Gompute är en ledande leverantör av HPC-tjänster (High Performance Computing) och datacentertjänster. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg.

Förvärvet av Gompute kommer ytterligare att stärka atNorths position på den snabbt växande HPC-marknaden.

Vinges team bestod huvudsakligen av Peter Sundgren, Ulrich Ziche, Isabelle Wållgren, Elis Allmark, Elsa Strandberg, Tove Hallbäck, Sophia Reutercrona, Clara Klingspor, Nicklas Thorgerzon, Karolina Cohrs, Alexandra Tamm, Anna Ekdahl Roos och Cecilia Loctander.

Relaterat

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023