Lost Unicorns*

Kvinnliga entreprenörer och deras affärsidéer har historiskt sett ofta mötts av motstånd. Idag får bolag med kvinnliga grundare väldigt låg andel av det riskkapital som investeras. Endast cirka 1 % av investerat riskkapital i Sverige 2021 gick till bolag skapade av kvinnor.

Hur kan dagens näringsliv ge bättre möjligheter till finansiering, oavsett vem som står bakom verksamheten?

*Ett samtal om hur synen på manligt och kvinnligt påverkar vilka innovationer och affärsidéer som blir verklighet.

Vårt tredje Lost Unicorns* samtal hölls i Malmö i mitten av maj 2023 tillsammans med Anna Gisselsson, Investment Manager Almi Invest Syd, Jeanette Andersson, Investerare och VD Nudging Capital, Sami Niemi, Partner Spintop Ventures och Tove Nilstun, Grundare och VD The Ontology Way. Tillsammans med Katrine Marçal, journalist och författare, diskuterades hur vi bäst skapar förutsättningar för innovationer och vilka markörer man letar efter som investerare:

 

"Mångfald och olika perspektiv är väldigt viktigt liksom olika personligheter. Jag är strukturerad och väldigt långsiktig, stark på vision. Min medgrundare Johan är väldigt duktig på att exekvera här och nu. Båda perspektiven är nödvändiga och att ta sig tid att lyssna på andra är viktigt. Att kunna stänga ner sitt eget ego och ta sig tid att förstå andra perspektiv tror jag är superviktigt."

 

"Att bygga självförtroende, våga och att känna mig trygg i att jag är väldigt kompetent och har förmåga att omge mig med människor som kompletterar mig. Att våga ge mig ut och stå upp för min idé inför människor med kapital och vara stolt."

 

"Rätt kapital till rätt projekt är en bra framgångsfaktor för bolaget. Gör en profil för vilken typ av investerare du behöver för olika faser. Då kan du gå igenom den finansiella planen med investeraren och se till att ni har samma förväntningar fram till målet. Ni ska passa ihop."

 

"Det viktigaste för mig när jag tittar på bolag är att de löser ett riktigt problem. Att man löser något som tillför något gott till världen. Att det finns en bra techlösning eller något som går att skydda bakom. Personligen gillar jag att investera i bolag med kvinnliga grundare med ett diversifierat team bakom sig. Att det är ett bolag med en större vision är också viktigt, som kan bygga något som verkligen kan påverka."

 

"Problemställningen, att man löser ett verkligt problem som tillför värde. Teamet måste ha rätt DNA, visa att de verkligen kan sin sak, bransch och marknad. Egenutvecklad teknik gör arbetet mer agilt. Vi tittar även på faktisk data och att det verkligen finns en efterfrågan."

Vårt andra Lost Unicorns* samtal hölls i Göteborg i slutet av mars 2023 tillsammans med Katarina Brud, Director för MobilityXlab, Ola Gravenfors, styrelseordförande i Hippoly AB och Isabella Palmgren, vd och grundare av Mimbly. Tillsammans med Katrine Marçal, journalist och författare, diskuterades hur vi bäst skapar förutsättningar för innovationer, framgångsfaktorer och strategiska samarbeten:

 

”Vi tog in vår första Equity investering 2019. Det var en lång resa att ta in pengar. Vi sammanfattade bolaget, gjorde ett pitchdeck och kontaktade sedan investerare brett, genom nätverk, inkubatorer och diverse olika scener för att hitta en lead investerare. Vi kunde stänga rundan precis innan jul samma år.”

 

”De viktigaste delarna för oss har varit att ha ett riktigt bra team. Ett team som samarbetar bra, har samma mindset och arbetar mot samma mål. Det kommer att ta ett tag att bygga ett bra bolag så det är viktigt att man jobbar mot samma mål. Olika bakgrunder är bra för att få in olika perspektiv.”

 

”Vi vill gärna kommersialisera forskning så vi tittar på teknisk höjd och gärna att det finns patent. Teamet är väldigt viktigt, att det är differentierat och har en tydlig uppfattning om marknadens storlek”.

 

”MobilityXlab är en plattform för att koppla ihop start-ups med industribolag med målet att skapa nya innovationer. När vi antar bolag så tittar vi på hur man jobbar med hållbarhet. Hållbar mobilitet är en väldigt viktig faktor. Teamet är också helt centralt, vilka ingår och vad har de för olika perspektiv.”

 

”Ska vi driva en förändring så behöver vi olika perspektiv. Ska vi uppnå bättre resultat behöver vi olika synsätt för att skapa nya saker.”

Vårt första Lost Unicorns* samtal hölls i Stockholm i november tillsammans med Johan Brenner, General Partner på Creandum, Hellen Wohlin Lidgard, affärsängel och Hedda Båverud Ohlsson, grundare av försäkringstjänsten Lassie. Tillsammans med Katrine Marçal, journalist och författare, diskuterades hur vi bäst skapar förutsättningar för innovationer och vilka markörer man letar efter som investerare:

 

”Att våga dela med sig av aktier. Dels till teamet, men också att våga ta in investerare. Det ger så mycket mer och du kommer så mycket längre på kort tid.”

 

"Det viktigaste när man bygger team är att verkligen hitta personer med olika kompetenser. Jag tror att som investerare tänker man att man vill ha ett team som kan lösa problemet, från olika vinklar.”


Elbil

Elbilar fanns redan i början av 1900-talet men slog då inte igenom, bland annat eftersom de ansågs feminina.


Papperspåse

Margaret E. Knight uppfann en maskin som kunde massproducera papperspåsar med platt botten. Hon vann till slut rättegången över den man som stal hennes patent, vars försvar byggde på argumentet ”ingen kvinna kan uppfinna en så pass innovativ maskin".


Resväska med hjul

Resväskor fick hjul först på 70-talet, eftersom det var självklart att en man bär sin egen väska.

I vårt arbete för att skapa värde till både klienter och samhälle fortsätter vi vårt engagemang för ett mer jämställt näringsliv.  

För att ge en bättre bild av jämställdheten i bolag inför uppköp, försäljningar och samgåenden har vi kompletterat vår due diligence med Dude Diligence.

Vinge är marknadsledare inom M&A bland Sveriges affärsjuridiska byråer. 2021 rådgav Vinge i 136 transaktioner till ett värde av 21 miljarder USD.

Relaterade nyheter

Vinge inför Dude Diligence för ökad jämställdhet

Vinge inför Dude Diligence för ökad jämställdhet

Vinge är marknadsledare inom M&A bland Sveriges affärsjuridiska byråer. 2021 rådgav Vinge i 167 transaktioner till ett värde av 52 miljarder EUR.

Louise Brorsson Salomon, Maria-Pia Hope och Christina Kokko utses till IFLR 2022 Women Leaders

Louise Brorsson Salomon, Maria-Pia Hope och Christina Kokko utses till IFLR 2022 Women Leaders

Vinges delägare Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon har blivit utsedda som Women Leaders 2022 av IFLR.

Maria-Pia Hope är Årets Chef

Maria-Pia Hope är Årets Chef

Maria-Pia Hope, Managing Partner, har utsetts till Årets Chef 2022 av tidningen Tidningen Chef.