Nyhet

Louise Brorsson Salomon, Maria-Pia Hope och Christina Kokko utses till IFLR 2022 Women Leaders

Vinges delägare Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon har blivit utsedda som Women Leaders 2022 av IFLR. Utnämningen lyfter ledare med “outstanding reputations within their markets” på en global arena.

”Det gör mig stolt att Vinge som enda svenska byrå har tre medarbetare i årets Women Leaders 2022-ranking. Vi satte som första skandinaviska byrå ett konkret mål för jämställt invalda nya delägare redan 2014 och har sedan dess på olika sätt arbetat med att skapa förutsättningar för kvinnliga jurister att göra karriär. På Vinge är det en självklarhet att alla, oavsett kön, ska ha förutsättningar att lyckas och nå framgång i sitt arbete”

säger Maria-Pia Hope, managing partner på Vinge.

International Financial Law Review utnämner varje år ett antal kvinnliga ledare med betydande påverkan på marknaden såväl som på sitt verksamhetsområde.

Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon är tre av totalt 11 svenska jurister på listan, där den femte upplagan av utmärkelsen omfattar totalt cirka 1000 jurister globalt.

Vinge har som första svenska advokatbyrå satt det konkreta målet att de kommande åren ha 50 procent kvinnor vid inval av nya delägare. 

Med siktet inställt mot USA

Maria Dahlin Kolvik och Ebba Nyberg arbetar som counsel respektive biträdande jurist inom Vinges M&A-team. Som M&A-jurister företräder de klienter som köper och säljer andra bolag och verksamheter. Ett av deras senaste uppdrag gick ut på att hjälpa företaget Nick’s när de tog in kapital för att kunna stärka tillväxten i framförallt USA.

Vingetrucken drar ut på turné

Med start måndagen 5 september drar Vinges food truck ut på vägarna för att bjuda nya juriststudenter i Lund, Göteborg, Uppsala och Stockholm på tacos.

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

Idag hälsar vi det tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson välkommen till Vinge. Härmed förstärker vi vårt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning.