Dude Diligence – för ett mer jämställt näringsliv

Varje dag hjälper vi våra klienter med uppköp, försäljningar och samgåenden. För att ge en tydligare bild av bolagen som köps och säljs har vi gjort ett tillägg i vår due diligence. Det handlar om jämställdhet.

Vi kallar det Dude Diligence.

Forskning visar att verksamheter gynnas av jämvikt mellan kvinnor och män i ledande roller. Innovationskraften och lönsamheten ökar. Därför granskar vi könsfördelningen i ledningsgruppen, styrelsen och i andra nyckelroller, samt hur bolagens jämställdhetsmål ser ut, när vi genomför due diligence. Det innebär att vi kan ge våra klienter ännu bättre beslutsunderlag kring hur bolag är rustade för framtiden ur ett jämställdhetsperspektiv – mer än vad en traditionell due diligence erbjuder.

Ytterligare en framgångsfaktor

Vi på Vinge anser att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Det är i första hand en fråga om rättvisa, men näringslivet i Sverige är fortfarande långt ifrån jämställt. För att bidra till ökad förändringstakt och skapa värde till både klienter och samhället ser vi gärna att fler bolag väljer att belysa jämställdhetsfrågan vid förvärv och samgåenden. Genom att lyfta frågan sätter vi fokus på ytterligare en framgångsfaktor.

En nyckel till verklig förändring

Det är vår självklara övertygelse att verksamheter gynnas av jämvikt mellan kvinnor och män i ledande roller. Genom Dude Diligence använder vi vår storlek som Sveriges ledande byrå inom M&A för att ge konkreta verktyg för jämställdhet i näringslivet och givetvis gör vi vårt bästa för att leva den förändring vi vill se.

Verktyg för jämställdhet

Vi vill att våra klienter ska vara så framgångsrika som möjligt och jämvikt mellan kvinnor och män i ledande roller är relevant information att kunna agera på. Jämställdhet är en avgörande fråga och det vill vi belysa genom Dude Diligence.

Nyheter

Vinges kampanj Dude Diligence tog under torsdagskvällen emot utmärkelsen 50-fattaren i kategorin 100…

100 Wattaren är en tävling i de bästa kommunikationsinsatserna under året. I år har Vinges Dude Dili…

Vinge blev för sjätte året i rad topprankat när rankinginstitutet Chambers & Partners presenterade s…