Pressmeddelande

Vinge inför Dude Diligence för ökad jämställdhet

Vinge är marknadsledare inom M&A bland Sveriges affärsjuridiska byråer. 2021 rådgav Vinge i 167 transaktioner till ett värde av 52 miljarder EUR. För att ge en bättre bild av jämställdheten i bolag inför uppköp, försäljningar och samgåenden kompletteras nu due diligence med Dude Diligence.

Dude Diligence är ett tillägg i Vinges due diligence. Genom tillägget granskas könsfördelning i ledningsgrupp, styrelse och i andra nyckelroller, samt hur bolagens jämställdhetsmål ser ut. Detta för att bidra till ökad förändringstakt i arbetet med jämställdhet och genom detta skapa värde för klienter och samhället.

 All forskning visar att företag som är jämställda i sina seniora led är mer framgångsrika, så för min del har det alltid varit naturligt att driva frågan om jämställdhet på Vinge. Varje dag hjälper vi våra klienter med uppköp, försäljningar och samgåenden. Med Dude Diligence vill vi skapa ett verktyg i vår kärnaffär för att aktivt bidra till ett mer jämställt näringsliv, säger Maria-Pia Hope, VD på Vinge.

Näringslivet i Sverige är fortfarande långt ifrån jämställt. Skillnader mellan kvinnor och män återfinns på hela arbetsmarknaden, och är tydliga på ledande positioner. Män är fortfarande i majoritet på ledande befattningar och i bolagsstyrelser.

Som första svenska advokatbyrå satte Vinge 2014 målet att över ett femårsspann ha 50 procent kvinnor bland nyinvalda delägare.

För oss på Vinge handlar Dude Diligence om att nyttja vår storlek som Sveriges ledande M&A-byrå och erbjuda konkreta verktyg som kan bidra till jämställdhet i näringslivet. Vi ser att en större bredd på ledande positioner ofta medför framgång i näringslivet, och vi förmedlar gärna en bild av hur målbolag ser på samhällsrelevanta frågor, säger Jonas Bergström, ansvarig för Vinges M&A-team i Stockholm.

 

Läs mer på vinge.se/dudediligence

 

För mer information vänligen kontakta:

Kristian Sjöholm
Marknads‑ och kommunikationschef
070 429 33 53

Louise Brorsson Salomon, Maria-Pia Hope och Christina Kokko utses till IFLR 2022 Women Leaders

Vinges delägare Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon har blivit utsedda som Women Leaders 2022 av IFLR. Utnämningen lyfter ledare med “outstanding reputations within their markets” på en global arena.
4 april 2022 Om byrån Hållbarhet/ESG

Louise Brorsson Salomon, Maria-Pia Hope och Christina Kokko utses till IFLR 2022 Women Leaders

Vinges delägare Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon har blivit utsedda som Women Leaders 2022 av IFLR. Utnämningen lyfter ledare med “outstanding reputations within their markets” på en global arena.
4 april 2022 Om byrån Hållbarhet/ESG

Vinge är årets M&A-byrå

Mergermarket har utsett Vinge till Årets M&A-byrå 2021 bland affärsjurister i Sverige.
1 april 2022 Om byrån Hållbarhet/ESG